Chat

8 điều quan trọng phải làm ngay khi đến Úc

Dưới đây là danh sách liệt kê 8 điều quan trọng mà quí vị nên làm càng sớm càng tốt sau khi đến Úc.

1. Nộp đơn xin Số Thuế

Làm điều này trước tiên. Muốn nhận lãnh lợi tức tại Úc, quí vị cần có Tax File Number (TFN) (Số Thuế). Lợi tức bao gồm lương bổng từ việc làm, tiền do chính phủ trợ cấp, tiền kiếm được từ việc đầu tư bao gồm tiền lời trong trương mục tiết kiệm.

Cách nộp đơn xin số thuế

Tại Úc, quí vị có thể điện thoại đến Australian Taxation Office (Sở Thuế Vụ Úc gọi tắt là ATO) và yêu cầu họ gởi đơn xin số thuế cho quí vị. Quí vị cũng có thể xin số thuế TFN bằng cách vào trang thông tin của ATO 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Mẫu đơn cũng có tại văn phòng ATO hay tại các Centrelink được liệt kê trong niên giám điện thoại.

Liên lạc với Sở Thuế Vụ Úc ATO

Liên lạc bằng điện thoại 13 2861
Xin số thuế TFN bằng cách vào trang mạng http://www.ato.gov.au/individuals/content.asp…
Đến tận nơi có văn phòng ATO
Trang thông tin ATO www.ato.gov.au

2. Đăng ký Medicare và mua bảo hiểm y tế tư

Chính Phủ Úc giúp đỡ người dân với các chi phí y tế qua một chương trình có tên là Medicare. Ngoài ra, theo chương trình Pharmaceutical Benefits Scheme (gọi tắt là PBS), chính phủ còn phụ trả một phần chi phí đa số các loại thuốc men. Cả hai chương trình Medicare và PBS đều do Medicare Australia điều hành.

Quí vị có thể hội đủ điều kiện được gia nhập Medicare và được sử dụng ngay các dịch vụ chăm sóc y tế và các chương trình bao gồmchăm sóc miễn phí tại bệnh viện công, trợ giúp với các chi phí chăm sóc ngoài bệnh viện, và tài trợ thuốc men. Điều quan trọng cần biết là không phải bất cứ di dân nào cũng hội đủ điều kiện được Medicare giúp đỡ; quí vị nên liên lạc với Medicare để tìm hiểu xem mình có hội đủ điều kiện hay không.

Medicare có tập sách Information Kit (Thông Tin) được dịch sang 19 ngôn ngữ khác nhau; quí vị có thể có tập sách này bằng Anh ngữ, bằng hệ thống chữ Braille dành cho người mù, bằng CD hay băng cassette.Tập sách này giải thích về chương trình Medicare và các dịch vụ y tế khác của chính phủ cũng như những điều kiện đòi hỏi để xin trợ giúp và trợ cấp. Hãy nhớ xin tập sách này khi đến văn phòng Medicare, Migrant Resource Centre (Trung tâm Hướng dẫn Di dân) hay khi vào trang thông tin.

Cách gia nhập Medicare

Muốn đăng ký với Medicare, quí vị nên đến văn phòng Medicare sau khi đã đến Úc từ 7 đến 10 ngày, mang theo hộ chiếu, các chứng từ thông hành và chiếu khán nhập cảnh diện thường trú. Nếu đạt tất cả các điều kiện đăng ký, quí vị có thể sẽ được cấp số thẻ Medicare để sử dụng và thẻ của quí vị sẽ được gởi đến quí vị khoảng 3 tuần sau đó. Trong đa số trường hợp, quí vị sẽ phải trả tiền khám bệnh trước, rồi sau đó mới được hoàn lại một phần tiền khám bệnh. Nếu quý vị cần gặp bác sĩ gấp, quý vị có thể đăng ký với Medicare mà không cần phải qua thời gian chờ đợi 7 đến 10 ngày để xin cấp số thẻ tạm thời.

Cần chữa trị khẩn cấp hãy đến khu cấp cứu ‘Casualty’ hay ‘Emergency’ tại các nhà thương công làm việc suốt 24 giờ trong ngày

Liên lạc với Medicare

Liên lạc bằng điện thoại 13 2011
Đến tận nơi các văn phòng Medicare
Xin tập sách Thông Tin Information Kit của Medicare (được dịch ra nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh)
Medicare website www.medicareaustralia.gov.au 
Ngoài Medicare còn có nhiều quỹ bảo hiểm y tế tư khác cung cấp những dịch vụ y tế mà Medicare không cung cấp thí dụ như chăm sóc về răng, đa số những dịch vụ chăm sóc về mắt, và xe cứu thương.

3. Mở trương mục ngân hàng

Tại Úc, mọi người gởi tiền vào ngân hàng, hiệp hội gia cư hay tổ hợp tín dụng. Đa số nguồn lợi tức là lương bổng và trợ cấp chính phủ trả thẳng vào một trương mục ngân hàng. Người Úc dùng thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Quí vị nên mở trương mục tại ngân hàng, hiệp hội gia cư hay tổ hợp tín dụng trong vòng 6 tuần sau khi mới đến, vì trong thời gian này quí vị thường chỉ phải xuất trình hộ chiếu như một chứng từ nhận dạng. Sau 6 tuần, quí vị sẽ cần phải xuất trình thêm các chứng từ nhận dạng khác khi muốn mở trương mục và quí vị có thể sẽ gặp khó khăn nếu quí vị không có đầy đủ giấy tờ. Hãy cho ngân hàng biết Tax File Number (Số thuế của quí vị viết tắt là TFN) để tránh phải đóng mức thuế cao trên số tiền lời của quí vị.

4. Đăng ký với Centrelink

Cơ quan chính phủ Centrelink giúp đỡ tìm việc làm, trả tiền trợ cấp an sinh xã hội và giúp đỡ những việc khác. Những cư dân mới đến Úc có thể đăng ký với Centrelink để được trợ giúp tìm việc, giúp công nhận các văn bằng ngoại quốc, và đăng ký các khóa học liên hệ. Centrelink cũng có mẫu đơn xin Tax File Number (Số Thuế) và có thể giúp quí vị nộp đơn này cho Sở Thuế, để quí vị có thể nhận được tiền trợ giúp mà không bị trễ nãi.

Quí vị có thể sẽ được bắt đầu trả tiền trợ cấp kể từ ngày liên lạc với Centrelink. Muốn được trả tiền trợ cấp ngay từ ngày mới đến Úc quí vị phải liên lạc với Centrelink vào ngày đến Úc và nộp đơn xin trợ cấp trong vòng 14 ngày.

Những di dân diện nhân đạo hội đủ điều kiện được Centrelink cho trợ cấp Khẩn (Crisis Payment). Di dân thuộc diện này phải làm đơn xin trợ cầp này trong vòng 7 ngày tù ngày đến Úc; hoặc phải liên lạc với Centrelink để thông báo ý định xin trợ cấp này trong vòng 7 ngày từ ngày đến Úc và nộp đơn xin trong vòng 14 ngày từ ngày liên lạc với Centrelink. Muốn biết thêm chi tiết xin xem Chương 8, An Sinh Xã Hội.

Liên lạc với Centrelink

Liên lạc bằng điện thoại 13 1021
Cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh 13 1202
Đến tận nơi các văn phòng Centrelink
Trang thông tin Centrelink www.centrelink.gov.au 
Dành cho di dân mới đến Úc Có phải quí vị mới đến Úc để định cư? 
Thông tin bằng các ngôn ngữ khác Centrelink giúp đỡ quí vị – bằng ngôn ngữ của quí vị
Nếu có con, quí vị có thể hội đủ điều kiện để xin các khoản Trợ cấp Gia đình do chính phủ cung cấp để giúp đỡ trong việc nuôi dưỡng con cái.

5. Liên lạc Dịch vụ Thẩm tra Sức khoẻ

Nếu quí vị ký vào mẫu đơn số 815 về Dịch vụ Thẩm tra Sức khoẻ (Health Undertaking) theo yêu cầu của một chi nhánh bộ Di trú và Đa Văn Hoá Vụ đặt tại nước ngoài, quí vị cần phải điện thoại Health Undertaking Service (Dịch vụ Thẩm tra Sức khoẻ) sau khi đến Úc.

Khi quí vị liên lạc đến Dịch vụ Thẩm tra Sức khoẻ, họ sẽ cho quí vị biết Văn phòng Y tế (Health Authority Clinic) gần nhất để quí vị đến tái khám.

Health Undertaking Service 1800 811 334 (giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu)

6. Đăng ký học Anh Ngữ

Biết đàm thoại bằng Anh ngữ là điều rất quan trọng và là chìa khóa giúp quí vị ổn định đời sống một cách tốt đẹp. Nếu quí vị không biết nói tiếng Anh, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quí vị nên học tiếng Anh trong thời gian sớm nhất khi quí vị có thể sau khi đến Úc.

Các khóa học Anh Ngữ cho những người mới tới được tổ chức theo chương trình Adult Migrant English Program (Chương Trình Anh Ngữ Di Dân Tráng Niên gọi tắt là AMEP). Là một cư dân mới, quí vị có thể hội đủ điều kiện học Anh Ngữ miễn phí tới 510 giờ. Chương trình AMEP có nhiều lựa chọn về các khoá học, cho nên quí vị vẫn có thể học Anh ngữ cho dù quí vị phải đi làm, chăm sóc cho gia đình hay có những bận bịu khác.

7. Ghi danh nhập học cho con

Theo luật pháp Úc, trẻ em trong khoảng tuổi từ 5 đến 15 phải đi học. Quí vị nên ghi danh nhập học ở trường cho con em mình càng sớm càng tốt.

8. Xin lấy bằng lái xe

Nếu quí vị có chiếu khán nhập cảnh vào nước Úc diện thường trú nhân và có bằng lái xe đang hiện hành của một quốc gia khác bằng tiếng Anh hoặc được phiên dịch chính thức từ một cơ quan được chấp nhận, quí vị được phép lái xe trong 3 tháng đầu tiên sau khi đến Úc. Sau đó, nếu muốn lái xe, quí vị cần phải có bằng lái xe thích hợp của Úc. Muốn lấy bằng lái xe, thông thường quí vị phải đậu một bài thi trắc nghiệm về kiến thức, một bài thi lái xe thực hành và một cuộc kiểm tra thị lực. Tại Úc, bằng lái do chính phủ tiểu bang hay lãnh thổ cung cấp.

Nếu quí vị không có bằng lái nước ngoài quí vị phải qua một cuộc thi kiến thức lái xe (Driver Knowledge Test) để được cấp bằng học lái xe.

Tất cả những người xin cấp bằng lái cần phải:

Nếu có bằng lái nước ngoài, quí vị phải trình bằng lái này cho Road Traffic Authority (Ty Lộ vận gọi tắt là RTA) (cần bằng lái phiên dịch chính thức quí vị có thể đến Community Relations Commission hay Bộ Di Trú và Công Dân Vụ)

- Xuất trình giấy tờ chứng minh các chi tiết cá nhân theo yêu cầu của RTA
- Xuất trình giấy tờ chứng minh địa chỉ nơi quí vị cư ngụ tại NSW
- Được chấm đậu cuộc thi kiểm tra kiến thức lái xe (trừ khi quí vị được miễn không phải qua cuộc thi này)
- Được chấm đậu cuộc thi kiểm tra lái xe thực hành (trừ khi quí vị được miễn không phải qua cuộc thi này)
- Thoả mãn cuộc kiểm tra thị lực
- Trả những chi phí liên quan (trừ khi được miễn không phải trả những chi phí này)

Tìm hiểu thông tin Du Học Úc vui lòng liên hệ 0975 950 259 (Ms. Linh) / Email: tuvan1@vietfuture.edu.vn

Để tìm hiểu thêm về các Chương trình Du học và Định cư Úc , những quy định mới về Visa Úc năm 2020, quý vị có thể đăng ký thông tin để được tư vấn Du học MIỄN PHÍ tại đây:

Văn phòng Hỗ trợ Du học VIET FUTURE sẽ liên hệ ngay với bạn sau khi nhận được thông tin đăng ký.

Mọi hỗ trợ tư vấn từ Văn phòng Hỗ trợ Du học VIET FUTURE
**đều hoàn toàn miễn phí**

Đăng ký tư vấn du học Úc miễn phí

Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ email info@vietfuture.edu.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số 0901.336.553 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.