Chat
Lệ phí thi IELTS tăng lên đến 4.5 triệu đồng Lệ phí IELTS hiện tại 3,500,000VNĐ chỉ áp dụng cho tất cả các kỳ thi từ nay cho đến tháng 8 năm 2015. Tất cả các ngày thi từ tháng 9 năm 2015 trở đi sẽ áp dụng lệ phí thi mới là 4,500,000VNĐ

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.