Chat
Ngày đầu tiên tại trường tiểu học ở Úc Năm nay khởi đầu chặng đường học vấn, con trai tôi bắt đầu làm quen lớp vỡ lòng. Ngay những ngày đầu tiên đưa cháu đến trường, tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.