Chat
Thay đổi chi phí xin cấp visa Úc sẽ thay đổi từ 10/7/2015 Phí xin cấp Visa (VACs) sẽ thay đổi từ 10/07/ 2015. Những thay đổi này nhằm tăng thêm ngân sách cho bộ nhập cư Úc và quỹ An toàn Quốc Gia

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.