Chat
Quy định mới cho du học sinh muốn ở lại Mỹ làm việc Shruthi Aramandla không muốn quay trở về quê hương Ấn Độ của mình để bắt đầu lại từ đầu mọi thứ. Cô muốn tìm việc làm ở thành phố New York.
Cơ hội được ở lại làm việc 29 tháng tại Mỹ với mức thu nhập khủng Nếu du học sinh hoàn tất chương trình học thuộc các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc Toán học (khối ngành STEM) tại Mỹ, du học sinh sẽ được phép ở lại Mỹ làm việc trong thời gian 29 tháng.
Làm sao để ở lại Mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp? Du học Mỹ: Làm sao để ở lại Mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp?: Xin thị thực lao động, Thị thực lao động tạm thời (H-B1), Chương trình (OPT) Optional Practical Training là 3 khả năng có thể giúp bạn ở lại và làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.