Chi phí cận biên (Marginal cost) là gì? Cách tính Marginal cost nhanh chóng

Chi phí cận biên là

Chi phí cận biên hay định giá cận biên là một khái niệm trong kế toán quản trị giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định nhằm tối ưu hóa sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đồng thời tối đa hóa lợi nhuận.

Contents

1. Chi phí cận biên là gì?

Chi phí cận biên hay chi phí cận biên là chi phí bổ sung để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, được tính bằng cách chia tổng chi phí thay đổi trong chi phí sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa cho tổng thay đổi về số lượng sản xuất.

Xem thêm: Chi phí cận biên là

Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, một hãng sẽ dựa vào chi phí cận biên và giá bán để tính sản lượng.

Sơ đồ đường chi phí cận biên:

Chi phí cận biên là gì?

Trong đó: (q) là sản lượng; (q*) là sản lượng có chi phí cận biên nhỏ nhất.

Đường chi phí cận biên có hình chữ U, nghĩa là nếu sản lượng thấp thì chi phí cận biên cao và ngược lại.

Khi sản lượng tăng, đường chi phí cận biên phẳng lại và chi phí cận biên tăng đến mức tối thiểu và tăng trở lại nếu sản lượng vượt quá mức tối ưu.

Chi phí cận biên là gì?

Hiểu chi phí cận biên

Lý do của việc này là:

Quy mô và công suất của một số yếu tố sản xuất cố định (phát sinh chi phí cố định mà không có bất kỳ khoản bù đắp nào) khi sản lượng sản phẩm thấp dẫn đến dư thừa công suất.

Trong trường hợp này, sản lượng tăng không làm tăng chi phí tương ứng mà doanh nghiệp sử dụng hiệu quả hơn, sử dụng dôi dư hợp lý hơn. Do đó, chi phí tăng thêm để sản xuất 1 đơn vị hàng hóa cũng nhỏ hơn trước.

Khi đã tận dụng hết lợi thế và chi phí cố định thì sẽ phát sinh thêm chi phí mới, bao gồm đầu tư thêm tài sản cố định hoặc tăng chi phí quản lý, lúc này chi phí cận biên sẽ tăng lên.

2. Công thức tính chi phí cận biên

Chi phí cận biên = thay đổi trong tổng chi phí / thay đổi trong tổng số tiền

Ký hiệu công thức:

Đang xem: Sinh năm 1968 mệnh gì? Hợp màu gì? Đá phong thủy nào?

Ở đâu:

Δc là sự thay đổi trong tổng chi phí, bằng tổng chi phí mới trừ đi tổng chi phí cũ.

Δq là tổng thay đổi, tức là tổng sản lượng mới trừ đi tổng sản lượng ban đầu.

Công thức tính chi phí cận biên

Phương pháp tính chi phí cận biên nhanh chóng, chính xác

3. Ý nghĩa và chức năng của việc xác định chi phí cận biên

Phân tích chi phí cận biên có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa mức độ sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Nếu lợi ích cận biên> Chi phí cận biên của sản phẩm tăng thêm có khả năng làm tăng lợi nhuận.

Nếu bên doanh thu ≤chi phí cận biên vẫn tồn tại, bộ phận sản xuất phải cải thiện công tác quản lý doanh thu và chi phí, thậm chí có thể ngừng sản xuất, vì lúc này bộ phận sản xuất rất đơn giản, và bạn sẽ mất tiền.

Phân tích chi phí cận biên là một phần quan trọng của phân tích tổng thể, nhờ đó ban quản lý có thể đánh giá lượng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp cho người tiêu dùng.

p>

Chi phí cận biên phát huy tác dụng:

Hỗ trợ nhà quản lý so sánh kết quả trong quá trình triển khai chương trình, so sánh doanh thu…và đưa ra quyết định cắt giảm các hoạt động kém hiệu quả.

Ý nghĩa và vai trò của việc xác định chi phí cận biên

Lợi ích của việc xác định chi phí biên của một công ty

4. Ghi chú phân tích chi phí cận biên

Một số cân nhắc khi thực hiện phân tích chi phí cận biên:

Các ngành như hàng không và vận tải biển có sản phẩm dở dang, nhưng giá trị của chúng tương ứng với doanh thu. Nếu không tính chi phí sản xuất chung cố định vào giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ thì doanh thu hàng năm tính là lỗ, nhưng khi sản phẩm hoàn thành thì lãi rất lớn. Vì vậy, áp dụng phân tích chi phí cận biên vào thời điểm này sẽ cho kết quả sai.

Trong một số trường hợp, chi phí cận biên của doanh nghiệp có thể tăng lên đáng kể. Công ty điện lực chẳng hạn, vào những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao buộc công ty phải sản xuất thêm điện. Ngoài việc sử dụng nhà máy điện, họ chạy thêm máy phát điện, rất tốn kém. Vì vậy chi phí cận biên cũng cao hơn.

Một ví dụ khác mà chi phí cận biên của việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm là rất thấp, đó là một hãng hàng không. Chi phí trả thêm cho một hành khách chỉ là chi phí cho một lát bánh, hay một ly nước nếu máy bay còn chỗ. Do đó, vốn không tăng và lao động không tăng.

Tham khảo: Khám phá cảm giác khi quan hệ của cả nam và nữ

Những lưu ý khi phân tích chi phí cận biên

Các yếu tố chi phí cận biên bạn nên chú ý

Yếu tố thời gian không được đưa vào phân tích chi phí cận biên. Ví dụ, hai công việc giống nhau, nhưng nếu công việc a mất nhiều thời gian hoàn thành hơn công việc b, chi phí thực tế phát sinh cho công việc của a sẽ cao hơn công việc của b. Điều này đã được loại bỏ khỏi phân tích chi phí cận biên.

Chi phí cận biên bỏ qua thực tế là chúng tương đương với chi phí cố định. Chúng ta có thể kiểm soát chi phí cố định, tuy nhiên, điều này dẫn đến giảm khả năng kiểm soát chi phí cố định.

Vì vậy, các doanh nghiệp nên thận trọng trong việc áp dụng chi phí cận biên cho từng trường hợp cụ thể. Nếu chúng ta không cung cấp và hạch toán chi phí cận biên hợp lý cho các biến số, ban quản lý có thể sẽ đưa ra các quyết định quản lý kém.

5. Mối quan hệ giữa chi phí cận biên và chi phí trung bình

Khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm, chi phí cận biên<;chi phí trung bình;

Sản xuất giảm, chi phí trung bình tăng, chi phí cận biên>chi phí trung bình;

Nếu chi phí trung bình không tăng cũng không giảm mà luôn ở mức cực đại hoặc cực tiểu thì chi phí cận biên sẽ bằng chi phí trung bình.

Một số trường hợp đặc biệt giữa chi phí cận biên và chi phí trung bình:

Trong một số ngành, chi phí cận biên là cố định, tức là không thay đổi (ví dụ: mạng lưới truyền tải điện) và chi phí tăng lên khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Đường chi phí trung bình tiếp tục dốc xuống, tiệm cận với đường chi phí cận biên. Chi phí cận biên luôn thấp hơn chi phí trung bình.

Chi phí biên hoặc chi phí trung bình có thể không tuyến tính hoặc không liên tục, do đó, đường chi phí chỉ thể hiện một quy mô sản xuất hữu hạn đối với một công nghệ nhất định.

Điểm cân bằng giá chi phí bình quân là giao điểm của đường chi phí bình quân và đường cầu thị trường theo phương pháp định giá chi phí bình quân. Đây là điểm mà người ta chọn để sản xuất.

6. Cách hiệu quả để giảm chi phí cận biên

Để giảm chi phí cận biên, các công ty cần:

Làm tốt công tác quản lý chi phí, bởi chi phí sản xuất là một trong những yếu tố quyết định đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận;

Tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tăng giá trị sản phẩm, quy mô doanh nghiệp có thể tăng theo.

Thường xuyên đánh giá và cải tiến chính sách quản lý sao cho phù hợp nhất với quy mô sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả, hiệu suất nguồn nhân lực.

Việc thu thập thông tin về các chỉ số quan trọng như chi phí cận biên và tỷ suất lợi nhuận là rất quan trọng đối với các nhà quản lý và công ty để phát triển các chiến lược phù hợp và kịp thời.

Tuy nhiên, chi phí cận biên không phải lúc nào cũng cho kết quả đúng, nó cần được sử dụng cho đúng ngành nghề và tình huống cụ thể. topi Mong rằng với những thông tin trên, bạn có thể dễ dàng xác định chi phí cận biên và giúp ích trong quá trình đánh giá cũng như chiến lược kinh doanh của mình.

Đang xem: Div là gì? Cách dùng thẻ div trong HTML từ A đến Z