Phân loại dữ liệu: định tính và định lượng

Phân loại dữ liệu: định tính và định lượng? Ví dụ định tính và định lượng?

Dữ liệu định tính (thang đo danh nghĩa, thang đo thứ bậc): Loại dữ liệu này phản ánh bản chất, ưu nhược điểm và chúng ta không thể tính được giá trị trung bình của dữ liệu định tính. Một số ví dụ về dữ liệu định tính: giới tính: nam hay nữ; học lực của học sinh: khá, giỏi, trung bình, kém…

Xem thêm: Dữ liệu định lượng

Dữ liệu định lượng (thang đo khoảng cách, thang tỷ lệ): Loại dữ liệu này phản ánh mức cao và mức thấp, ưu và nhược điểm cũng như mức trung bình. Nó được thể hiện bằng các con số thu thập được trong quá trình khảo sát, có thể ở dạng thay đổi liên tục hoặc rời rạc. Lưu ý: Các phép toán thống kê trên dữ liệu định tính có những đặc điểm khác với phép toán trên dữ liệu định lượng.

Contents

1. Sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng

Trong nghiên cứu khoa học, phương pháp định lượng và định tính đóng vai trò rất lớn trong một đề tài nghiên cứu, hai phương pháp này sẽ giúp người nghiên cứu thu thập dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng. Hai phương pháp đối lập nhau ở cách thức và cách thức hoạt động.

1/Về định nghĩa:

Đối với nghiên cứu định tính, chủ yếu thu thập dữ liệu văn bản, đây là phương pháp cố gắng mô tả và phân tích các đặc điểm của một nhóm người theo quan điểm của nhà nhân chủng học.

Nghiên cứu định lượng liên quan đến việc thu thập dữ liệu số và giải quyết các mối quan hệ lý thuyết và nghiên cứu từ góc độ suy luận.

2/Về cách sử dụng lý thuyết:

Trong nghiên cứu định tính, nhà nghiên cứu sử dụng hình thức quy nạp, tạo lập lý thuyết, phương pháp nghiên cứu định tính cũng sử dụng giải thích hơn là chứng minh, chỉ có giải thích và lý thuyết kiến ​​tạo. tình trạng.

Còn trong nghiên cứu định lượng, chủ yếu là kiểm định lý thuyết, sử dụng các mô hình khoa học tự nhiên thực chứng, có thể chứng minh được trong thực tế và phù hợp với chủ nghĩa khách quan vì là phương pháp nghiên cứu khoa học. Phương pháp chủ yếu sử dụng các con số và mang tính khách quan cao nên phương pháp định lượng này có độ trung thực cao.

3/ Về cách thực hiện:

Nghiên cứu định tính là một trong những nghiên cứu đòi hỏi khả năng quan sát và chọn mẫu phù hợp của người nghiên cứu, vì đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hình thành chủ đề và phương pháp nghiên cứu định tính chính. Sử dụng các phép đo chủ quan như:

Một/Phỏng vấn chuyên sâu:

– Phỏng vấn phi cấu trúc.

– Phỏng vấn bán cấu trúc.

– Phỏng vấn có cấu trúc hoặc có hệ thống.

b/thảo luận nhóm:

– Thảo luận tập trung.

– Thảo luận thân mật.

c/ Quan sát người tham gia:

Đối với nghiên cứu định lượng, nhà nghiên cứu phải:

– Nghiên cứu thực nghiệm thông qua các biến số.

– Nghiên cứu cắt ngang đồng thời đề cập đến một thiết kế n/c trong đó dữ liệu được thu thập cùng một lúc

– Ví dụ: nghiên cứu về giáo dục trẻ em gái ở thành thị và nông thôn.

– Nghiên cứu theo trình tự thời gian là dữ liệu được thu thập theo thời gian trong đó dữ liệu được so sánh theo thời gian.

– Nghiên cứu trường hợp là một thiết kế nghiên cứu tập trung vào một trường hợp cụ thể.

– Nghiên cứu so sánh là thiết kế n/c trong cùng một khoảng thời gian hoặc qua nhiều thời điểm.

4/ Cách chọn mẫu:

Tham khảo: Back On là gì và cấu trúc cụm từ Back On trong câu Tiếng Anh

§ Trong nghiên cứu định tính:

– Chọn mẫu xác suất:- Mẫu xác suất ngẫu nhiên. – Chế độ xác suất bùng nổ – Mẫu hệ thống. – Mẫu phân tầng. – Mẫu cụm. – Chọn mẫu phi xác suất.

§ Trong nghiên cứu định lượng:

– theo thứ tự. – Câu hỏi đóng – câu hỏi mở. – Câu hỏi chuẩn bị sẵn. – Câu hỏi ngắn. – Các vấn đề không gây tranh cãi.

5/ Cách tạo bảng câu hỏi.

a/ trong nghiên cứu định tính

– không đúng thứ tự. – Câu hỏi mở. – Câu hỏi dài. – Các vấn đề gây tranh cãi.

b/ Đối với nghiên cứu định lượng:

– theo thứ tự. – Câu hỏi đóng – câu hỏi mở. – Câu hỏi chuẩn bị sẵn. – Câu hỏi ngắn. – Các vấn đề không gây tranh cãi.

2. Điểm mạnh và hạn chế của phương pháp định lượng.

Phương pháp nào cũng vậy, nó đều có mặt mạnh và mặt hạn chế, không có phương pháp nào là hoàn hảo nên người nghiên cứu thường sử dụng nhiều phương pháp khi thực hiện một đề tài nghiên cứu. Trong các phương pháp thu thập và xử lý thông tin, các phương pháp thường khác nhau nhưng lại hỗ trợ rất tốt cho nhau.

Giống như các phương pháp nghiên cứu định lượng, nó có những điểm mạnh và hạn chế, chẳng hạn như trong các cuộc điều tra kap.

Nghiên cứu kap cho phép suy luận thống kê từ các kết quả thu được từ các mẫu tương đối nhỏ đối với các quần thể lớn hơn; nó cũng cho phép đo lường và đánh giá mối quan hệ giữa các biến; cuộc khảo sát được tiến hành dễ dàng và nhanh chóng; kết quả của một cuộc khảo sát tốt Có thể được sử dụng để so sánh theo thời gian hoặc giữa các khu vực. Tuy nhiên, kap có một số nhược điểm và nên thận trọng khi sử dụng. Lỗi dễ thấy nhất là lỗi không lấy mẫu, ví dụ: người trả lời trả lời sai câu hỏi do không nhớ hoặc hiểu sai hoặc cố ý nói dối. Hai vấn đề nghiêm trọng nhất là:

– Diễn giải lại văn hóa: Xảy ra khi người được phỏng vấn không hiểu câu hỏi của nhà nghiên cứu, nhưng hiểu theo cách khác và trả lời theo cách hiểu của họ.

– Lỗi ngữ cảnh là yếu tố liên quan đến bản thân cuộc phỏng vấn. Các phương pháp nghiên cứu định lượng cho rằng hành vi và thái độ của con người không thay đổi theo môi trường. Tuy nhiên, phản ứng của các đối tượng có thể khác nhau trong các bối cảnh khác nhau.

Nghiên cứu định tính cho phép các nhà nghiên cứu hạn chế các lỗi ngữ cảnh bằng cách sử dụng các kỹ thuật phỏng vấn và tạo môi trường phỏng vấn mà đối tượng cảm thấy thoải mái nhất.

p>

Các phương pháp thu thập thông tin khác nhau này dẫn đến thông tin khác nhau. Vì vậy, trước khi quyết định sử dụng phương pháp nào, cần xác định thông tin nào là cần thiết nhất cho mục đích nghiên cứu.

Ví dụ:

– Nhà nghiên cứu có thể hỗ trợ nhà nghiên cứu bằng cách xác định các chủ đề phù hợp với phương pháp khảo sát.

– Các nhà nghiên cứu có thể hỗ trợ các nhà nghiên cứu bằng cách khái quát hóa các phát hiện cho các mẫu lớn hơn hoặc xác định các nhóm cần nghiên cứu chuyên sâu

– Nghiên cứu có thể giúp giải thích mối quan hệ giữa các biến được phát hiện trong dữ liệu.

Trong một nghiên cứu khác của tác giả Trần Thị Thu Phương về phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu thị trường, tác giả cho rằng nghiên cứu thị trường có thể chia thành hai loại: định tính và định lượng.

Trong những năm 1970 và 1980, các phương pháp định tính chiếm ưu thế. Họ dựa vào tâm lý học để khám phá và hiểu sở thích của người tiêu dùng, hành động hoặc hành vi của họ. Do đó, các doanh nghiệp có thể được cung cấp thông tin tốt hơn khi lựa chọn chiến lược phân khúc, định giá, khuyến mãi, tiếp thị hỗn hợp và tài sản thương hiệu. Nhưng gần đây, kết quả của các phương pháp định tính này không mấy khả quan. Như Peter Rossi (Đại học Chicago) và Marco Vriens (Microsoft) đã chỉ ra: “[Các câu hỏi phỏng vấn] có tỷ lệ phản hồi rất thấp. Câu trả lời cho các câu hỏi tiếp thị dài dòng thường quá thiên vị và ‘các chuyên gia’ giờ đây phải tập trung vào Nhóm và các định tính khác phương pháp nghiên cứu.

Dữ liệu do các nhà nghiên cứu thị trường thu thập ngày càng bị khách hàng đặt dấu hỏi. “Có lẽ những ý kiến ​​trên phần nào giải thích một số trải nghiệm không mấy tốt đẹp mà các doanh nghiệp Việt Nam đã có. Ví dụ như các nghiên cứu thị trường về định giá máy tính xách tay được lắp ráp tại TP. những biểu đồ cô đọng, đầy màu sắc của những bình luận chung chung không giúp họ hình thành các chiến lược kinh doanh cụ thể, hiệu quả.

Một phương pháp nghiên cứu thị trường khác là phương pháp định lượng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Dòng nghiên cứu này bắt đầu vào cuối những năm 1970 do những tiến bộ trong các công cụ đo lường kinh tế (kinh tế lượng) cho phép phân tích và đánh giá ảnh hưởng tâm lý của người tiêu dùng đối với hành vi tiêu dùng của họ. bàn thắng của họ.

Để hình dung, hãy xét một ví dụ cụ thể. Tất cả chúng ta đôi khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, chẳng hạn như kết hôn, xây nhà hoặc mua xe hơi. Sau đó, hãy xem xét những ưu và nhược điểm của việc đưa ra một quyết định lớn như vậy trong tâm trí của bạn. Nếu lợi ích ròng của việc mua là dương, hãy quyết định mua, nếu âm, đừng mua.

Quy mô của lợi ích ròng này phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân và sở thích. Không ai có thể “đọc” một phân tích thực tế như vậy trong đầu bạn. Nhưng rõ ràng là một đại lý bán bất động sản hoặc xe hơi có thể theo dõi những gì bạn làm. Tức là bạn quyết định mua hay không mua.

Đang xem: Hiện tượng tán sắc ánh sáng là gì? Công thức tính chi tiết

Quan trọng hơn, những quyết định này tiết lộ những ý định ẩn giấu trong đầu bạn. Các nhu cầu mua đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định mua. Dựa trên mối quan hệ như vậy, đại lý ô tô có thể dự đoán khả năng mua ô tô của bạn (nghĩa là thời điểm chín muồi của quyết định này), có tính đến các thông tin thực tế về thu nhập, địa vị, địa vị, gia đình và sở thích sở hữu ô tô của bạn.

(Yếu tố cuối cùng có thể được đo lường bằng cách cho điểm từ 1, 2 đến 5, ví dụ: biểu thị mức độ ưu tiên tăng lên). Nhờ những phân tích định lượng này, một đại lý bất động sản hoặc người bán ô tô có thể xác định nhu cầu tiềm năng của người tiêu dùng trong thị trường ngách của họ.

Ví dụ trên có bốn điểm cần nhấn mạnh lại.

Đầu tiên, phân tích định lượng này tập trung vào việc đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế, tâm lý và xã hội của một cá nhân đối với hành vi tiêu dùng của người đó. Tương tự như vậy, phương pháp tương tự có thể được sử dụng để đo lường tác động của các chiến lược định giá, quảng cáo, khuyến mãi và dịch vụ hậu mãi của công ty đối với doanh số bán hàng của công ty. Những tương tác này được tóm tắt trong lý thuyết kinh tế và kinh doanh, được giảng dạy trong các công ty lớn hoặc trường kinh doanh ở Hoa Kỳ, Tây Âu hoặc Nhật Bản. Nó là một sự trừu tượng hóa từ thực tiễn đến lý thuyết. Nó chỉ ra đâu là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hành vi của những người tham gia thị trường; và những ảnh hưởng này diễn ra như thế nào. Ví dụ, chúng tôi tin rằng giá càng cạnh tranh, doanh số bán hàng của công ty càng cao. Chi phí quảng cáo càng cao thì người tiêu dùng càng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của công ty. Bởi vì họ tin rằng nếu chất lượng sản phẩm không tốt, công ty sẽ không có đủ doanh thu để trang trải chi phí quảng cáo dài hạn.

Thứ hai, dựa trên lý thuyết quan hệ kinh tế nêu trên, các nhà nghiên cứu thị trường có thể đưa ra bảng câu hỏi ngắn gọn, logic và có độ phân giải cao với các gợi ý rất rõ ràng và “sắc bén”. Ở đây chúng ta thấy sự giao thoa giữa các phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu thị trường. Cả hai phương pháp đều dựa trên các cuộc khảo sát để thu thập thông tin về người tiêu dùng hoặc nhà phân phối. Nhưng bảng câu hỏi định lượng thường ngắn gọn và cụ thể hơn, chỉ tập trung vào những yếu tố cung cấp thông tin nhiều nhất để giải thích hành vi của đối tượng nghiên cứu. Việc lựa chọn loại vật mang tin này không phụ thuộc quá nhiều vào sự hiểu biết tâm lý của người được phỏng vấn. Nó được hướng dẫn bởi lý thuyết kinh tế, được rút ra từ các tương tác thương mại của hàng triệu người tham gia trong bối cảnh tương tự như chủ đề được nghiên cứu. Trong kinh tế học, lý thuyết này được gọi là lý thuyết trò chơi.

Thứ ba, dựa trên dữ liệu thu thập được, các thước đo kinh tế có thể đánh giá các mối quan hệ kinh tế với độ tin cậy được xác định bằng thống kê. Những đánh giá này có thể được sử dụng để phân tích và dự báo. Không có gì đáng ngạc nhiên, những kỹ thuật đo lường này cũng được sử dụng trong phân tích và dự báo thời tiết để xác định quỹ đạo của tên lửa va vào các hành tinh. Nếu chúng ta nhìn nó hoàn toàn từ góc độ định tính, chúng ta có thể mô tả nó bằng một danh sách rất dài và phức tạp về các đặc điểm của bão. Nhưng dựa trên các phép đo kinh tế, bằng cách chỉ tập trung vào các yếu tố khí tượng thủy văn cơ bản nhất, đường đi và tốc độ của các cơn bão có thể được dự đoán với độ chính xác đáng kể mà không cần bất kỳ phân tích định tính nào. Hy vọng sẽ làm như vậy.

Cuối cùng, hãy so sánh kết quả phân tích và dự báo định lượng với các nguyên tắc của mô hình phân tích và dự đoán. Là kết quả trực tiếp của việc có thông tin thị trường đáng tin cậy, sự liên kết giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh mang lại lợi ích cao cho công ty. Phân tích thực nghiệm không phù hợp với lý thuyết thường dẫn đến việc kiểm tra lại lý thuyết hoặc công thức vấn đề mà mô hình phân tích dựa trên. Điều này dẫn đến một chu kỳ: lý thuyết hướng dẫn nghiên cứu thực tế; kết quả phân tích thực tế thúc đẩy sự phát triển lý thuyết. Có lẽ chính nhờ chu kỳ này mà các quan điểm kinh tế thực chứng hay “thực dụng” kiểu Mỹ đã chiến thắng chủ nghĩa kinh viện châu Âu, chủ nghĩa kinh viện cho đến nay vẫn là sứ giả của vẻ đẹp thuần khiết. thuyết trừu tượng.

Qua hai ví dụ trên ta thấy phương pháp định lượng có nhiều ưu điểm và hạn chế cần lưu ý.

3. Điểm mạnh và hạn chế của phương pháp định tính.

Bài học từ tài liệu nghiên cứu: Mại dâm ở Việt Nam: tác động đối với phòng chống HIV/AIDS? – Tác giả: Ngô Ngọc Bảo

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu này tập trung tìm hiểu các yếu tố văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phụ nữ hành nghề mại dâm (nmdn) và khách hàng của họ tham gia vào các hành vi tình dục nguy hiểm. Những phát hiện này đến từ một nghiên cứu nhân chủng học được thực hiện tại tỉnh Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các phát hiện cho thấy lý do chính NMDN tham gia vào quan hệ tình dục không an toàn — quan hệ tình dục không dùng bao cao su — là sợ bị bắt giữ trong một chiến dịch ngăn chặn một “xã hội nạn nhân”. Do hoạt động mại dâm diễn ra linh hoạt và trá hình nên nmdn có thể gây khó khăn cho việc mua và sử dụng bao cao su. Khách hàng nam thường là người quyết định sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. nmdn không có khả năng kinh tế và khả năng thương lượng để yêu cầu khách hàng tiềm năng sử dụng bao cao su và khách hàng thường đưa ra quyết định sử dụng bao cao su dựa trên sở thích cảm xúc và niềm tin cá nhân, cũng như khoái cảm tình dục và tình dục “an toàn”. Nghiên cứu cho thấy cần phải vận động nhiều hơn các phương pháp can thiệp và giảm thiểu rủi ro cho nam giới thông qua các chương trình thay đổi hành vi ở phụ nữ và khách hàng của họ.

Lợi thế

1. Xem xét vấn đề dưới góc độ của đối tượng nghiên cứu:

Thông qua phỏng vấn sâu và quan sát, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các yếu tố văn hóa xã hội có ảnh hưởng đến việc sử dụng bao cao su của nmdn và khách hàng. Ở đây, nhà nghiên cứu đóng vai trò là người quan sát, ghi nhận thông tin do đối tượng cung cấp chứ hoàn toàn không can thiệp vào dữ liệu của bài nghiên cứu bằng quan điểm chủ quan của mình.

2. Mô tả nhấn mạnh bối cảnh.

Các nhà nghiên cứu định tính thường cung cấp nhiều chi tiết mô tả hơn so với các nhà nghiên cứu định lượng vì việc hiểu bối cảnh là rất quan trọng để hiểu hành vi xã hội. Trong nghiên cứu này, mại dâm ở Việt Nam tồn tại trong bối cảnh các chính sách và hệ thống pháp luật hướng tới bài trừ mại dâm. Mại dâm là hành vi vi phạm pháp luật, là tệ nạn xã hội, làm mất thuần phong, mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, xã hội, là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS, phải bị cấm. Ngoài ra, việc có sử dụng bao cao su hay không còn bị hạn chế bởi nền tảng văn hóa truyền thống, thông thường nam giới là người quyết định và phụ nữ phải tuân theo. Nó cung cấp một bối cảnh. Đặc biệt, nghiên cứu có thể cung cấp thêm bằng chứng cho việc vận động thay đổi chính sách và hỗ trợ các chương trình nhằm giảm thiểu rủi ro và thay đổi hành vi để ngăn ngừa HIV/AIDS ở phụ nữ và khách hàng của họ.

3. Nhấn mạnh quy trình:

Các quan sát chung và phỏng vấn không chính thức được thực hiện với nhiều đối tượng khác nhau tại 10 “điểm nóng” trong thời gian hơn 1 tháng. Bằng cách đi sâu vào bối cảnh xã hội theo thời gian, các nhà nghiên cứu có thể nhận thấy thời gian ảnh hưởng đến các sự kiện như thế nào.

4. Tính linh hoạt và phi cấu trúc:

Sử dụng các phương pháp phỏng vấn và có sự tham gia, các nhà nghiên cứu có thể xử lý dữ liệu một cách linh hoạt về những lý do cụ thể tại sao nmdn và khách hàng của họ sử dụng hoặc không sử dụng bao cao su. cao su. Người nghiên cứu không phải dựa vào bất kỳ công thức có sẵn nào để thiết lập hệ thống lý thuyết cho đề tài nghiên cứu mà chỉ dựa vào những thông tin do đề tài cung cấp.

5. Các khái niệm và lý thuyết dựa trên dữ liệu:

Đối với các nhà nghiên cứu định tính, các khái niệm và lý thuyết thường được khái quát hóa từ dữ liệu thu thập được. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực tế củng cố tầm quan trọng của các yếu tố hoàn cảnh trong việc chấp nhận quan hệ tình dục có biện pháp bảo vệ để phòng ngừa HIV. Đồng thời, với dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu có thể cung cấp bằng chứng quan trọng góp phần xây dựng chính sách nhấn mạnh các chương trình can thiệp giảm tác hại được nêu trong Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Nhược điểm

1. Quá nhiều chủ quan:

Trong bài nghiên cứu, người nghiên cứu bắt đầu một cách tương đối cởi mở, tiến hành phỏng vấn sâu 10nmdn và 10 người phỏng vấn. Nó tập trung vào người tiêu dùng giá rẻ, ban đầu đưa ra giả thuyết rằng họ có thể có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn người tiêu dùng giá cao vì họ hoạt động trong điều kiện khó khăn và không thể thương lượng với khách hàng. Do các quan điểm mà nó dựa vào thường thiếu hệ thống nên trong quá trình xử lý số liệu, nó nghiêng về tính chủ quan của đối tượng nghiên cứu.

2. Vấn đề tổng quát hóa hạn chế:

Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong địa bàn tỉnh Cần Thơ nên các trường hợp ở đây không đại diện cho đại đa số các trường hợp ở các địa phương khác với các điều kiện xã hội khác nhau.

4. Thiếu minh bạch:

Người trả lời ẩn danh do tính nhạy cảm của câu hỏi và nghiên cứu viên không thể trình bày quy trình lựa chọn người quan sát hoặc người trả lời với tư cách là nhà nghiên cứu nguyên tắc nghề nghiệp nên chúng tôi không xem xét câu hỏi này. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch ở đây thể hiện ở phương pháp chọn mẫu, mà với phương pháp nghiên cứu định tính, mẫu ban đầu (hay mẫu mầm bệnh) là mẫu mà nhà nghiên cứu cho là có thuộc tính. được khai thác và do đó chịu sự chủ quan của tác giả. Sử dụng phương pháp trích xuất thông tin từ việc tìm thêm mẫu nghiên cứu: Khi bạn có mối quan hệ thân thiết với người bán dâm hoặc gái mại dâm, bạn có thể sử dụng mối quan hệ này để tìm các mẫu nghiên cứu khác. Tuy nhiên, cách làm này chưa thực sự minh bạch, khó ai kiểm chứng được thông tin thu thập được dẫn đến việc xử lý thông tin thiếu minh bạch.

Đang xem: Sinh năm 1993 mệnh gì? Tuổi Quý Dậu hợp tuổi nào, màu gì?