Nguyên Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận Chung (GAAP) Là Gì?

gaap là gì

Contents

1. Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là gì?

GAAP là một loạt các tiêu chuẩn kế toán được phát triển qua nhiều năm và là tiêu chuẩn kế toán phổ biến nhất trong ngành. GAAP được các doanh nghiệp sử dụng để tổ chức hợp lý thông tin tài chính vào hồ sơ kế toán và tóm tắt hồ sơ kế toán thành báo cáo tài chính để giúp các tổ chức kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn. Vậy gaap là gì? GAAP bao gồm bao nhiêu nguyên tắc?

Xem thêm: Gaap là gì

Các tiêu chuẩn này bao gồm các nguyên tắc, tiêu chuẩn và tính hợp pháp của kế toán doanh nghiệp và doanh nghiệp. Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) sử dụng GAAP làm cơ sở cho một bộ phương pháp và thông lệ kế toán toàn diện tương tự như chuẩn mực tài chính IFRS được áp dụng tại Việt Nam. nam giới. Phương pháp GAAP là khuôn khổ kế toán chính được sử dụng ở Hoa Kỳ, trong khi IFRS là khuôn khổ kế toán chính được quốc tế chấp nhận.

2. Các đặc điểm của gaap là gì?

gaap là gì

Việc tuân thủ GAAP mang lại sự minh bạch cho quy trình báo cáo tài chính và chuẩn hóa các giả định, thuật ngữ, định nghĩa và phương pháp luận. Các đặc điểm chung của gaap là:

 • Giúp quản lý báo cáo tài chính của công ty theo nguyên tắc chung;

 • Chuẩn hóa các phương pháp và quy định được sử dụng bởi kế toán và kiểm toán viên trong ngành;

 • Bao gồm các hoạt động như kiểm toán doanh thu, phân tích, soát xét bảng cân đối kế toán của công ty…;

 • Đang xem: Sinh năm 1992 hợp số nào – Chọn con số may mắn tuổi Nhâm Thân?

  Mục tiêu của GAAP là đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của công ty là đầy đủ, nhất quán và có thể so sánh được. Điều này cho phép nhà cung cấp dễ dàng phân tích tiềm năng và có được đầy đủ thông tin hữu ích về doanh nghiệp, giúp so sánh tiềm lực tài chính giữa các doanh nghiệp với mục đích đầu tư.

  3. 10 nguyên tắc phác thảo sứ mệnh chính của gaap

  gaap là gì

  3.1. Nguyên tắc tuân thủ

  Kế toán viên, kiểm toán viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và thông lệ chung của các nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung.

  3.2. Nguyên tắc nhất quán

  Kế toán viên phải cam kết áp dụng các nguyên tắc GAAP trong suốt quá trình lập báo cáo tài chính. Khi kế toán thay đổi hoặc cập nhật GAAP đang hoạt động trong phần chú thích của báo cáo tài chính, họ phải giải thích đầy đủ lý do.

  3.3. Nguyên tắc chính trực

  Kế toán sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và khách quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  3.4. Nguyên tắc về tính đều đặn của phương pháp

  Các quy định và nguyên tắc áp dụng trong báo cáo tài chính của công ty phải nhất quán và có thể so sánh được.

  3.5. Nguyên tắc miễn phí

  <3

  3.6. Nguyên tắc phòng ngừa

  Kế toán phải trình bày thông tin tài chính dựa trên cơ sở thực tế, không suy đoán nhưng phải có số liệu rõ ràng.

  3.7. Nguyên tắc liên tục

  Khi định giá vốn đăng ký và tài sản của một doanh nghiệp, kế toán cần giả định rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong các giai đoạn tiếp theo.

  3.8. Mô hình định kỳ

  Các hạng mục doanh thu và doanh thu đã nhập phải được phân bổ hợp lý trong khoảng thời gian phù hợp.

  3.9. Nguyên tắc vật chất

  Đang xem: Luyện tập các bài tập Because và Because of, Though và Although

  Kế toán phải công khai, minh bạch mọi thông tin, số liệu có liên quan trên báo cáo tài chính.

  3.10. Nguyên tắc giữ chữ tín

  Tất cả các bên liên quan phải trung thực trong mọi giao dịch.

  4. Sự khác biệt giữa gaap và ifrs

  ifrs là viết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) là cơ quan chuẩn mực kế toán của IFRS Foundation. IFRS là bộ quy tắc được áp dụng trên toàn cầu, trong khi GAAP là bộ quy tắc được phát triển tại Hoa Kỳ. Vì vậy, hai bộ chuẩn mực kế toán có những đặc điểm khác nhau sau:

  • Kho hàng: Đầu tiên là chỉ định khoảng không quảng cáo LIFO. GAAP cho phép các công ty sử dụng phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) làm phương pháp tính chi phí hàng tồn kho. Nhưng tiêu chuẩn ifrs cấm quy tắc LIFO.

  • Chi phí phát triển: Những chi phí này được coi là chi phí kinh doanh theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi. Thay vào đó, khoản phí sẽ được viết hoa và phân bổ theo IFRS. Điều này áp dụng cho chi phí nội bộ để phát triển tài sản vô hình của doanh nghiệp.

  • Mục nhập giảm dần: GAAP chỉ định giảm hàng tồn kho hoặc tài sản cố định không thể phục hồi nếu giá trị thị trường của tài sản sau đó tăng lên. Mặt khác, ifrs cho phép rút gọn toán học các mặt đối lập. Điều này dẫn đến giá trị hàng tồn kho được tính toán thông qua nguyên tắc IFRS được sử dụng thường xuyên hơn GAAP.

  • Tài sản cố định: Theo GAAP, các tài sản cố định như bất động sản, nhà xưởng và thiết bị (pp&e) được ghi nhận theo giá gốc (giá mua) và được phân bổ tương ứng. Tài sản cố định cũng được đánh giá theo giá gốc theo IFRS, nhưng các công ty được phép đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị thị trường hợp lý.

   Tóm lại, GAAP là một tập hợp các nguyên tắc làm cho quy trình báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên minh bạch và chuẩn hóa các giả định, thuật ngữ, định nghĩa và phương pháp luận. Tính nhất quán của việc tuân thủ GAAP cũng cho phép các công ty dễ dàng đánh giá các lựa chọn cho một chiến lược kinh doanh phù hợp. Nếu sau khi đọc phần này, bạn vẫn còn thắc mắc về chủ đề gaap và nguyên tắc chung của các nhiệm vụ chính của gaap, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!

   Đang xem: Remote Desktop là gì? Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop