Chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy | 5 nội dung chi tiết – Vinacontrol CE

Giấy chứng nhận hợp quy là gì

Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam để phục vụ công tác quản lý quốc gia và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp. Đây là một bước quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và thị trường kinh doanh của bạn.

Tìm hiểu thêm:

Xem thêm: Giấy chứng nhận hợp quy là gì

Danh sách thiết bị và máy móc cần thiết để được chứng nhận tuân thủ

Phân biệt qcvn và tcvn – dấu hiệu nhận biết hợp quy, hợp chuẩn

Thông tin phát hiện thang máy mà người bán nên biết

Đánh giá phù hợp sản phẩm theo tiêu chuẩn tương ứng

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo tiêu chuẩn tương ứng

Contents

1. Giấy chứng nhận hợp quy – Giấy chứng nhận hợp quy là gì?

Thị trường kinh tế hiện nay là thị trường mở nên một sản phẩm có thể được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất, đó là lý do tại sao các nhà sản xuất thường muốn sản phẩm của mình được sản xuất bởi các tổ chức bên thứ ba. 3 Đánh giá chất lượng tích cực để tăng tính cạnh tranh và thu hút người dùng. Khi tìm hiểu về đánh giá chất lượng sản phẩm, bạn nhận được hai khái niệm là chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn.

1.1 Giấy chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận tuân thủ về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, nhưng trong một số trường hợp, chứng nhận tuân thủ trở thành bắt buộc theo yêu cầu của khách hàng. Đối với đánh giá hợp chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải phù hợp với đối tượng được chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Tại Việt Nam, chứng nhận hợp chuẩn được thể hiện là: tcvn

1.2 Giấy chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy – Chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá, xác nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận là bắt buộc. Phương pháp đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Theo quy định quốc gia, chứng chỉ năng lực được thể hiện dưới dạng: qcvn

Mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn(trái) - hợp quy(phải)

Mẫu chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn (trái) – tuân thủ quy định (phải)

2. Ai được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định?

Tham khảo: Những câu thơ chứa cả một bầu trời thương nhớ trong SGK Ngữ Văn mà một khi nhắc tới ai cũng thấy hoài niệm

Đối tượng cần được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế, khu vực, thậm chí nước ngoài. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (qcvn) và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Quy chuẩn (qcĐp). Đối với sản phẩm liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) phải có giấy chứng nhận hợp quy.

Để được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là hoạt động thử nghiệm, phân tích, đánh giá xem sản phẩm, hàng hóa có phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng hay không.

✍Xem thêm: Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải chứng nhận hợp quy

3. phương pháp đánh giá sự phù hợp?

Theo quy định quốc gia, 8 phương pháp sau đây được đưa ra và áp dụng cho các loại sản phẩm, hàng hóa:

 • Phương pháp 1: Kiểm tra lấy mẫu;
 • Phương thức 2: Phát hiện mẫu điển hình kết hợp đánh giá quy trình sản xuất, thông qua phát hiện và giám sát mẫu trên thị trường;
 • Phương thức 3: Lấy mẫu kiểm nghiệm kết hợp đánh giá quy trình sản xuất; giám sát bằng xét nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp đánh giá quy trình sản xuất;
 • Phương thức 4: Kiểm nghiệm mẫu đồng loại và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát bằng cách lấy mẫu kiểm nghiệm lấy tại nơi sản xuất và mẫu ngoài thị trường và đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: Kiểm nghiệm mẫu đồng loại và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát bằng cách lấy mẫu kiểm nghiệm lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường và đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương pháp 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương pháp 8: Kiểm tra hoặc xác minh tất cả các sản phẩm và lô hàng.
 • Tại Việt Nam, phương thức 1, 5, 7 được áp dụng chung cho hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.

  Tầm quan trọng hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa

  Tầm quan trọng của hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm

  4. Trình tự công bố chất lượng sản phẩm như thế nào?

  4.1 Trình tự công bố hợp chuẩn

  Công bố Hợp chuẩn Thực hiện theo các bước dưới đây:

  Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng công bố hợp quy với tiêu chuẩn tương ứng (gọi tắt là đánh giá hợp chuẩn).

  a) Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đủ điều kiện tại Việt Nam (cụ thể là vinacontrol ce) hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

  Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo các phương thức đánh giá hợp quy nêu trên.

  b) Kết quả đánh giá hợp chuẩn là cơ sở để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

  Bước thứ hai: đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký là doanh nghiệp, hộ kinh doanh (gọi tắt là Chi cục).

  4.2 Trình tự công bố tuân thủ quy định

  Đang xem: 8 Cách sửa lỗi không Format được USB ( Thành công 100%)

  a) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước: – Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy và kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy. Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật được chỉ định gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành; – Sau khi nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu hành hàng hóa.

  b) Đối với hàng hóa nhập khẩu: – Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, cung cấp các thông tin: tên, địa chỉ, số điện thoại, fax của tổ chức, cá nhân nhập khẩu; sản phẩm tên, nhãn hiệu, chủng loại; quy cách; nơi xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (hợp đồng); packing list; hóa đơn (invoice); vận đơn (bill of lading); tờ khai hàng hóa nhập khẩu ; số quy chuẩn kỹ thuật; Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Sản phẩm, hàng hóa kèm theo bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định; – Cơ quan đặc biệt ra thông báo kết quả kiểm tra quốc gia về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; – Sau khi nhận được thông báo của kiểm tra chất lượng toàn quốc hàng hóa nhập khẩu, đơn vị, cá nhân nộp bản sao y sổ cho hải quan để giải phóng hàng.

  Mẫu giấy chứng nhận hợp quy Vinacontrol CE cấp

  Mẫu giấy chứng nhận hợp quy do vinacontrol ce cấp

  5. Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hàng đầu Việt Nam

  vinacontrol ce là tổ chức chứng nhận và tiêu chuẩn hóa hàng đầu tại Việt Nam, công ty có khả năng chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy. Với thái độ tuyệt đối tôn trọng sự công bằng, vinacontrol ce cung cấp dịch vụ chứng nhận tự nguyện hoặc bắt buộc trong nhiều lĩnh vực, áp dụng cho mọi sản phẩm, dịch vụ đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp trên con đường phát triển hội nhập. .

  Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi được công nhận trên toàn thế giới. Hiện tại, vinacontrol ce đã phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp và cấp hơn 10.000 chứng chỉ.

  • vinacontrol ce đã được Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ,… chứng nhận. và thông số kỹ thuật;

  • Đội ngũ chuyên gia trình độ kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm đánh giá, hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia;

  • vinacontrol ce là đơn vị duy nhất cung cấp toàn diện cho khách hàng các dịch vụ cần thiết khác để có thể đưa thiết bị vào sử dụng và mang lại lợi ích tối đa cho công ty, các dịch vụ như: kiểm định an toàn, kiểm định chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ), kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý ISO, huấn luyện an toàn lao động…;

  • Hệ thống văn phòng trải dài khắp cả nước và đặt tại hầu hết các cảng nên vinacontrol ce luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu kiểm định chất lượng hàng hóa. khi nhập khẩu;

  • Đến với vinacontrol ce với thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất.

   Mọi thắc mắc hoặc cần chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp quy, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083, email: [email protected] hoặc để lại SĐT cách liên hệ để hỗ trợ thông tin.

   (*) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại điểm 4 Điều 3 Chương 1 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

   Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa vẫn có khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản và môi trường trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng hợp lý, đúng quy định.

   Đang xem: Máu S là gì? Máu M là gì? BDSM là gì?