Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê giáo dục

Mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Mẫu giáo bao gồm các lớp Mẫu giáo.

Trường tiểu học là cơ sở giáo dục tổng quát từ lớp một đến lớp năm.

Xem thêm: Học sinh phổ thông là gì

Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục phổ thông từ lớp sáu đến lớp chín.

Trường trung học phổ thông là cơ sở giáo dục phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.

Trường phổ thông liên cấp: bao gồm (1) trường trung học cơ sở là sự kết hợp giữa trường tiểu học và trường trung học cơ sở; (2) trường trung học phổ thông là trường hỗn hợp giữa trường trung học cơ sở và trường trung học cơ sở Trung học phổ thông.

Một lớp học thông thường là một tổ chức trong một trường học thông thường bao gồm các học sinh từ cùng một hoặc nhiều chương trình giáo dục và được giảng dạy bởi cùng một giáo viên hoặc nhiều giáo viên. Các giáo viên giảng dạy chịu sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm lớp dưới sự lãnh đạo trực tiếp của họ. Các lớp bình thường bao gồm lớp tiểu học, lớp trung học cơ sở và lớp trung học phổ thông.

Đang xem: Be able to là gì? 3 cách dùng be able to này bạn đã biết chưa?

Giáo viên phổ thông là người có đủ trình độ và kiến ​​thức cần thiết để giảng dạy, giáo dục trong nhà trường phổ thông theo từng cấp học phù hợp. Giáo viên phổ thông được chia thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông theo bậc:

Học sinh trung học là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở trường trung học.

– Học sinh tiểu học là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

– Học sinh trung học cơ sở là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

– Học sinh trung học phổ thông là học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT là tỷ lệ phần trăm học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trên tổng số học sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Tham khảo: Sinh viên năm 2 tiếng anh là gì? Cơ hội cho sinh viên giỏi tiếng anh

Trường đại học là cơ sở giáo dục và đào tạo bậc cao. Trường đào tạo trình độ cao đẳng từ 4 năm đến 6 năm tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng trung cấp; từ 2 năm rưỡi đến 4 năm đối với người có bằng trung cấp cùng chuyên ngành ; bằng đại học cùng chuyên ngành Thời gian học của chủ sở hữu là một năm rưỡi đến hai năm.

Giảng viên đại học là người trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm bộ môn, phó chủ nhiệm bộ môn, trưởng khoa, phó trưởng khoa, có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ giáo dục đào tạo, kể cả giảng viên chính thức (chính quy -thời vụ, 1 hợp đồng dài hạn trên 1 năm) và giảng viên đang trong thời gian tập sự có số giờ giảng vượt quá 50% số giờ làm việc. Người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cán bộ làm việc tại các phòng giáo vụ, tài chính kế hoạch, các phòng ban khác có liên quan… dù có liên quan hay không. Cán bộ giảng dạy không được tính là giáo viên giảng dạy.

Sinh viên đại học là những người trong danh sách đã học tại một trường đại học và được đào tạo từ bốn đến sáu năm ở trình độ cao đẳng, tùy thuộc vào lĩnh vực đào tạo. Đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng trung cấp; 2 năm rưỡi đến 4 năm đối với người có bằng trung cấp cùng chuyên ngành; 1 năm rưỡi đến 2 năm đối với người có bằng đại học cùng chuyên ngành.

Trường công lập là trường do nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ định kỳ.

Trường ngoài công lập bao gồm trường tư thục và trường dân lập; trong đó, trường tư thục do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí học tập; trường tư thục bao gồm các nhóm xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và hỗ trợ kinh phí cho nhà trường hoạt động.

gDạy nghề là dự án dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các học viên khác, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Nhu cầu nguồn nhân lực trực tiếp có hai dạng: đào tạo chính thức và đào tạo liên tục.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và trường đại học được thành lập theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Tham khảo: Top 15 phim Hàn hay nhất với kết thúc có hậu mà bạn nhất định phải xem