Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (QM.9000)

Tôi. ISO9000 là gì?

ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định có thể được cung cấp theo cách giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng một cách nhất quán và liên tục. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản sau:

Xem thêm: Iso 9001.2008

 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2005 – Khái niệm cơ bản và từ vựng
 • Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008 – Các yêu cầu
 • iso 9004:2009 Quản lý tổ chức để đạt được thành công bền vững
 • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý ISO 19011:2011
 • Các tiêu chuẩn cơ bản của bộ iso 9000

  ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong một tổ chức/doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và quản lý doanh nghiệp hoạt động có vấn đề chất lượng thông qua 5 yêu cầu sau:

  • Hệ thống quản lý chất lượng
  • Trách nhiệm của lãnh đạo
  • Quản lý tài nguyên
  • Tạo sản phẩm
  • Đo lường, phân tích và cải thiện
  • Việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp thiết lập được các quy trình chuẩn để kiểm soát các hoạt động đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, nhân sự trong công tác quản lý, điều hành. Một hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp nhân viên thực hiện đúng công việc ngay từ đầu và cải tiến công việc một cách thường xuyên thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát. Một hệ thống quản lý chất lượng tốt không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng mà còn giúp đào tạo nhân viên mới làm việc nhanh hơn.

   ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành lần đầu tiên vào năm 1987. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ban hành tiêu chuẩn quản lý chất lượng mil-q-9858a vào năm 1959, tiêu chuẩn này bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất phụ trợ. Dựa trên tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Hoa Kỳ, năm 1968, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO đã ban hành tiêu chuẩn AQAP-1 (Joint Quality Assurance Publication) quy định các yêu cầu về số lượng đối với các hệ thống kiểm soát chất lượng công nghiệp áp dụng cho khối NATO. Năm 1979, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) công bố tiêu chuẩn bs 5750 – tiêu chuẩn hệ thống chất lượng đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, và là tiền thân của tiêu chuẩn iso 9000 sau này. Cho đến nay, ISO 9000 đã trải qua các lần sửa đổi vào năm 1994 và 2000, và hiện nay là tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

   Tham khảo: Trader là gì? Cần những kỹ năng gì để trở thành Trader chuyên nghiệp?

   Nhằm đưa ra các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với đặc thù của một số ngành, nhiều hiệp hội như Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng. Chủ yếu có các khía cạnh sau:

   • iso/ts 16949 – Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Cơ sở Sản xuất Ô tô, Xe máy và Phụ tùng;
   • iso 13485 – Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Cơ sở Sản xuất Thiết bị Y tế;
   • iso/ts 29001 – Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Ngành Dầu khí;
   • tl 9001 – Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng cho ngành Viễn thông;
   • AS 9001 – Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho ngành hàng không vũ trụ;
   • Theo thống kê của tổ chức ISO (Khảo sát chứng nhận ISO 2010, công bố ngày 1/12/2010), tính đến cuối tháng 12/2010, đã có ít nhất 1.109.905 chứng chỉ ISO 9001 được cấp tại 178 quốc gia và nền kinh tế.

    Hai. Chủ đề ứng dụng

    ISO 9001:2008 áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn giản là để cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp.

    Ba. Lợi ích

    Để duy trì sự hài lòng của khách hàng, một tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001:2008 cung cấp một hệ thống có kinh nghiệm toàn cầu để triển khai phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quy trình trong một tổ chức nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng một cách nhất quán. Khi tổ chức triển khai hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 sẽ nhận được những lợi ích sau:

    • Giúp các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;
    • Ngăn ngừa lỗi và giảm việc làm lại, từ đó tăng năng suất và hiệu quả;
    • Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức;
    • Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm;
    • Góp phần cải tiến liên tục quy trình và chất lượng sản phẩm;
    • Đặt nền tảng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
    • Nâng cao uy tín và hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…
    • Bốn. Các bước thực hiện

     Đang xem: Giới thiệu tiêu điểm tướng Bard – Ông Bụt Vũ Trụ

     Quá trình triển khai iso 9001:2008 là rất quan trọng để thu được toàn bộ lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng (qms). Để triển khai thành công hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức cần thực hiện theo 6 bước cơ bản sau:

     Các bước này được cụ thể hóa thông qua 5 giai đoạn triển khai sau:

     1. Giai đoạn chuẩn bị

     • Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;
     • Thành lập ban chỉ đạo dự án iso 9000 hoặc phân công nhóm triển khai dự án (đối với DNVVN);
     • Chỉ định/chỉ định đại diện lãnh đạo chất lượng và thư ký/nhân viên điều hành (nếu cần);
     • Tổ chức đào tạo nhận thức chung về ISO 9000 và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu;
     • Đánh giá hiện trạng;
     • Tạo một kế hoạch triển khai.
     • 2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

      • Thiết lập quy trình chuẩn hóa việc thực hiện và kiểm soát các quy trình trong hệ thống;
      • Xây dựng hệ thống tài liệu, bao gồm:
        • Chính sách, mục tiêu chất lượng;
        • Sổ tay chất lượng;
        • Sử dụng mẫu, biểu mẫu và hướng dẫn khi cần.
        • 3. Triển khai ứng dụng

         • Thông tin liên lạc, hướng dẫn ứng dụng, tài liệu;
         • Triển khai và giám sát ứng dụng giữa các đơn vị, phòng ban;
         • Xem xét và cải thiện các quy trình và tài liệu để đảm bảo kiểm soát công việc dễ dàng và hiệu quả.
         • 4. Kiểm toán nội bộ và đánh giá

          • Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;
          • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
          • Sửa chữa và cải thiện hệ thống sau khi đánh giá;
          • Đánh giá quản lý chất lượng.
          • 5. Đăng ký chứng nhận

           Đang xem: ULTRAVIEWER

           • Chọn tổ chức chứng nhận;
           • Thử nghiệm trước khi chứng nhận (nếu được yêu cầu và cần thiết);
           • Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận;
           • Đánh giá chứng nhận và các hành động khắc phục hậu kiểm tra;
           • Nhận iso 9001.