Are You Kidding Me là gì và cấu trúc Are You Kidding Me trong Tiếng Anh

Kidding me

Mục đích học tiếng Anh của chúng ta là gì? Làm các công việc liên quan đến biên phiên dịch. Hoặc có thể tự dịch khi đọc báo hoặc tài liệu liên quan đến tiếng Anh. Nhưng điều quan trọng nhất là học tiếng Anh để có thể giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tieganh.vn nghiên cứu xem bạn đùa tôi là gì nhé. Trong hoàn cảnh nào nó được sử dụng để giao tiếp!

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Contents

1. Bạn có ý gì đùa?

Bạn đang đùa tôi à? Đây là một cụm từ được sử dụng thường xuyên trong văn nói tiếng Anh. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ý nghĩa của cụm từ để bạn có thể hiểu rõ hơn về nó. Từ đó, lập trình viên có biết cụm từ này thường được dùng với ai không? Dưới những điều kiện nào?

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Are You Kidding Me là gì

Bạn đang đùa tôi à?

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Bản dịch Anh-Việt của Are you kidding có nghĩa là: “Bạn đùa tôi à?”.

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Đây là một cụm từ rất thông dụng trong giao tiếp. Đặc biệt nếu bạn bè đang nói đùa hoặc làm nhau ngạc nhiên. Tùy thuộc vào tình huống, cụm từ được sử dụng với một thái độ khác nhau, nhưng cũng có một ý nghĩa khác.

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

2. Cấu trúc và cách sử dụng cụm từ bạn đang đùa tôi à

Như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, what are you kidding me có nghĩa là: “bạn đùa tôi đấy à?”. Khi người nói nói câu này, phần lớn trong lòng anh ta không thoải mái và tức giận.

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Are You Kidding Me là gì

Bạn đang đùa tôi à?

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Nhưng nếu bạn đã quen với câu này trong một mối quan hệ, thì nó có thể thể hiện sự bác bỏ thẳng thắn và táo bạo ý kiến ​​của đối phương. Hoặc nó có thể có nghĩa là không tin vào những gì bạn nghe hoặc nhìn thấy và muốn kiểm tra lại.

Tham khảo: EXP nghĩa là gì? Tổng hợp tất cả các ý nghĩa của thuật ngữ EXP

Tham khảo: CBA là gì? Những thông tin cần biết về thuật ngữ CBA hiện nay

Xem thêm: Kidding me

Tham khảo: Lụy tình có nghĩa là gì? Dấu hiệu và giải pháp khi lụy tình

Ví dụ: