M, M trong hóa học là gì? Tổng hợp công thức liên quan và các dạng bài tập tính m,M,n

M gi

Kiến thức hóa học là vô tận, trong đó có những công thức hóa học mà chúng ta cần nhớ chính xác. Vậy m và m trong hóa học có nghĩa là gì và được áp dụng theo công thức như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng tre làm rõ, cùng điểm qua các bài tập cơ bản dưới đây để hiểu rõ hơn về các công thức này nhé!

Contents

M trong hóa học là gì?

m là ký hiệu cho khối lượng mol của một nguyên tố hoặc hợp chất. Đơn vị của m là g/mol.

Xem thêm: M gi

M trong hóa học là gì?

m là ký hiệu cho khối lượng của một chất hóa học tính bằng gam (g), và m xuất hiện trong nhiều công thức hóa học.

Sự kết hợp giữa m và các công thức liên quan đến m

Công thức của m (khối lượng mol)

m được tính theo công thức sau: m = m/n

Ở đâu:

 • Khối lượng milimol
 • m là khối lượng của vật chất
 • n là số nốt ruồi
 • Công thức Moore cho m

  m tính bằng mol có công thức như sau: m= m x n

  Ở đâu:

  • m là khối lượng của vật chất
  • m là khối lượng phân tử
  • n là số nốt ruồi
  • Công thức phần trăm

   Chúng ta có thể tính nồng độ phần trăm trong hóa học bằng công thức sau:

   Công thức 1: c% = mct x 100%/mdd

   Ở đâu:

   • c% là nồng độ phần trăm, đơn vị là %
   • mct là khối lượng chất tan tính bằng gam
   • mdd là khối lượng dung dịch tính bằng gam
   • Công thức 2: c% = cm x m / 10 x d

    Ở đâu:

    • cm là nồng độ mol, đơn vị là mol/lít
    • m là khối lượng phân tử
    • d là khối lượng riêng tính bằng gam/ml
    • Công thức nồng độ mol

     Nồng độ mol được tính theo công thức sau:

     Công thức 1: cm = nct / vdd

     Ở đâu:

     • cm là viết tắt của nồng độ mol
     • nct là số mol chất tan
     • vdd là thể tích dung dịch tính bằng mililit
     • Công thức 2: cm = (10 x d x c%) / m

      Ở đâu:

      • m là khối lượng mol
      • c% là nồng độ phần trăm, đơn vị là %
      • d là khối lượng riêng tính bằng gam/ml
      • Xoa bóp hòa tan

       Để tính khối lượng của chất tan, chúng ta sử dụng công thức sau:

       mct = (c%x vdd) / 100%

       Ở đâu:

       • c% là nồng độ phần trăm, đơn vị là %
       • vdd là ký hiệu thể tích dung dịch tính bằng lít
       • Công thức trọng lượng riêng

        d = mdd / vdd(ml)

        Ở đâu: