Cách điền mã chương, mã tiểu mục khi nộp thuế

Mã chương 754 là gì

Mẫu giấy nộp NSNNMã Chương, Mã Mục(mã ndkt):

Cách điền mã chương, mã tiểu mục khi nộp thuế

Xem thêm: Mã chương 754 là gì

Mã Chương: Là mã số doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và cấp quản lý.

Ví dụ:

Đang xem: Áp suất hơi bão hòa là gì? Bảng nước và hơi nước bão hòa?

Chương 754: Kinh tế hỗn hợp tư nhân cấp quận/huyện.

Chương Mã 755: Kinh tế tư nhân cấp quận/huyện.

Chương 552 của Bộ luật: Đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài do tỉnh/thành phố quản lý.

 • Có thể truy vấn mã phân chương của doanh nghiệp trên trang web của Tổng cục Thuế → nhập mã số thuế doanh nghiệp và mã xác nhận vào cột truy vấn thông tin người nộp thuế → mã chương trình hiển thị thông tin doanh nghiệp.
 • Cách điền mã chương, mã tiểu mục khi nộp thuế

  Đang xem: Tiết canh heo tộc

  cach dien ma chuong ma tieu muc khi nop thue 2

  Mã phụ (Mã nội dung kinh tế – ndkt): Mã số thu, chi NSNN theo nội dung – tính chất kinh tế.

  • Để đánh mã tiểu mục (mã ndkt) trên giấy nộp tiền vào NSNN, doanh nghiệp cần xác định rõ loại tiền phải nộp: thuế, phí chậm nộp,…
  • Sau khi xác định được, doanh nghiệp tham khảo mã số thuế tại Phụ lục III – Mã số thuế và Danh mục (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 20/12/2016 của Bộ Tài chính).
  • Ví dụ:
  • Các loại thuế giấy phép như sau:
   • GST đối với hàng hóa sản xuất và kinh doanh trong nước: 1701
   • Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công: 1001
   • Mã phân khúc (mã ndkt) thường được một số người bán sử dụng:

    Thể loại, thể loại:

    (kèm theo Thông tư số 324/2016/tt-btc ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

    Đang xem: Những mẫu xe Kia lý tưởng cho năm 2013