Lớp và phân lớp electron (Chi tiết )

Trong nguyên tử, các electron được phân bố thành các lớp vỏ điện tử và trong mỗi lớp vỏ điện tử, chúng lại được phân chia thành các phân lớp. Vậy lớp vỏ điện tử và lớp vỏ điện tử là gì? Có bao nhiêu obitan nguyên tử trong một lớp vỏ và một lớp con electron?

Vỏ và phân lớp electron

I. Kiến thức cần có:

Xem thêm: Phân lớp là gì

1. Vỏ điện tử:

– Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, trong đó các lớp được xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron có năng lượng xấp xỉ bằng nhau được sắp xếp trong cùng một lớp.

– Các electron lớp trong liên kết với hạt nhân mạnh hơn các electron lớp ngoài. Các điện tử lớp trong có năng lượng thấp hơn các điện tử lớp ngoài. Năng lượng của e chủ yếu phụ thuộc vào số lớp.

-Thứ tự của lớp e được ghi bằng số nguyên n = 1,2,3….,7

n = 1 2 3 4 5 6 7

Tên lớp: k l m n o p q

– Lớp k có n=1 là lớp gần nhân nhất và lớp q có n=7 là lớp xa nhân nhất.

2. Lớp con điện tử:

– Mỗi lớp e được chia thành các lớp con chữ thường: s, p, d, f…

– Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng như nhau.

——Số lớp con của mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp, lớp thứ n có n lớp con e. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với các nguyên tố đã biết, chỉ có số e chiếm 4 phân lớp: s, p, d và f.

Lớp học

Tham khảo: Hot boy Tuấn Kuppj là ai? Sự nghiệp chàng trai trẻ tài năng

n

Lớp con

k

1

1 phân lớp: 1s

Tôi

2

2 danh mục con: 2s, 2p

gạo

3

3 danh mục con: 3s, 3p, 3d

Tham khảo: Hot boy Tuấn Kuppj là ai? Sự nghiệp chàng trai trẻ tài năng

n

4

4 danh mục phụ: 4s, 4p, 4d, 4f

o

5

5s, 5p, 5d, 5f

p

6

6s, 6p, 6d, 6f

Hỏi

7

7s, 7p, 7d, 7f

– Electron ở phân lớp s gọi là electron s và electron ở phân lớp p gọi là p….

3. quỹ đạo nguyên tử. Số obitan nguyên tử trong một lớp con và một lớp electron:

– Trong nguyên tử, các electron chuyển động nhanh dần đều xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định. Hãy coi chuyển động của các electron giống như một đám mây điện tích âm. Vùng không gian xung quanh hạt nhân chứa gần như toàn bộ điện tích của đám mây được gọi là obitan nguyên tử. Một quỹ đạo nguyên tử (quỹ đạo tự động: ao) là vùng không gian xung quanh hạt nhân nơi các electron có xác suất (được tìm thấy) lớn nhất vào khoảng 90%.

-Số obitan nguyên tử trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là 1, 3, 5, 7

-Số rãnh của lớp thứ n là n2 rãnh.

– Các obitan s có dạng hình cầu, các obitan p lơ lửng và có hướng khác nhau trong không gian. Các obitan d, f có hình dạng phức tạp hơn.

Hai. Bài tập ứng dụng:

Câu 1: Cho câu:

(1). Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp

(2). Các electron cùng loại thì có cùng năng lượng

(3). Các electron lớp k có năng lượng thấp nhất

(4). Các lớp được ký hiệu bằng chữ hoa, các lớp con được ký hiệu bằng chữ thường

(5). Các electron trong cùng một phân lớp có năng lượng xấp xỉ như nhau.

Tham khảo: Nito dioxit là gì? Tác hại đối với con người và môi trường như thế nào?

(6). Các phân lớp d lần lượt có 3 obitan nguyên tử

(7). Lớp n có 16 rãnh.

Số phát biểu đúng là:

A. 3 b.4 c.5 d.6

Câu 2: Trong nguyên tử hiđro thường có các electron:

A. trong hạt nhân

Xa hơn nhưng gần với hạt nhân vì electron bị proton hút.

Ngoài hạt nhân, thường cách xa hạt nhân

Vùng không gian xung quanh hạt nhân, vì các electron có thể được tìm thấy ở mọi nơi trong nguyên tử.

Câu 3: Chọn phát biểu đúng khi nói về obitan trong phân lớp e

A. có cùng định hướng không gian

Có cùng mức năng lượng.

Các mức năng lượng khác nhau.

Hình dạng của nó không phụ thuộc vào đặc điểm của từng phân lớp.

Câu 4: Lớp electron thứ ba có bao nhiêu phân lớp:

A. 1b, 2c. 3 ngày. 4

Câu 5: Chọn phát biểu đúng:

A. Số lớp electron thứ cấp trong lớp thứ n là 4

Số phân lớp electron trong phân lớp m là 4

Số rãnh n lớp là 9

Số lượng rãnh trên lớp thứ m là 8

Phần 6:Lớp điện tử thứ ba có tên:

A. k b. l c. m d. n

Tất cả nội dung bài viết. Vui lòng xem thêm và tải về các tài liệu chi tiết sau:

Tải xuống

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Xem ngay

Đang xem: RM trong ngân hàng là gì? Tổng hợp toàn bộ thông tin về RM