Phòng giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?

Phòng giáo dục và đào tạo tiếng anh là gì

Giáo dục luôn là lĩnh vực được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Giáo dục không chỉ cung cấp tri thức cho người học mà còn phát triển nguồn nhân lực đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý giáo dục ở địa phương. Nhiều người thắc mắc tên tiếng Anh của tổ chức này là gì.

Để trả lời câu hỏi này, mời bạn đọc bài viết của Hoàng Phi Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì.

Xem thêm: Phòng giáo dục và đào tạo tiếng anh là gì

Contents

Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh là gì?

bộ giáo dục và đào tạo trong tiếng Anh là department of education and training trong đó (i)department là danh từ dùng để chỉ một bộ phận của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan hay còn gọi là phòng (ii) giáo dục là danh từ, có nghĩa là giáo dục, và giáo dục (iii) đào tạo là danh từ, có nghĩa là đào tạo và quá trình đào tạo.

Qua nội dung trên chúng ta đã hiểu thế nào là Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh. Tư cách, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở được quy định tại Thông tư số 12/2020/tt-bgd Đt ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo. Quyền lực của Bộ Giáo dục là Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính phủ.

Vị trí, chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện các chức năng sau:

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Đang xem: Những bài thơ tình buồn chờ đợi một người sẽ về với ta

Bộ Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp huyện về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và công tác… của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời, chấp nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

Như vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời chịu sự quản lý, đào tạo của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục.

Vậy trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở này như thế nào, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của bài viết Phòng giáo dục và đào tạo tiếng Anh của Công ty Hoàng Phi là gì? .

phong giao duc va dao tao tieng anh la gi

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện ở địa phương quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao một số nhiệm vụ, quyền hạn.

Theo quy định tại Thông tư số 12/2020/tt-bgdĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm và quyền hạn sau:

– Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các phòng, ban liên quan báo cáo UBND huyện:

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ này bằng việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục…; xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo. quan có thẩm quyền.

Tham khảo: Cách viết về điểm mạnh điểm yếu bằng tiếng Anh

Ngoài ra, theo kế hoạch của tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tài liệu dạy học của vùng; các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục năng lực;

Để thực hiện chức năng quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt “Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo địa bàn phù hợp”, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục gắn với điều kiện thực tế của địa phương.

– Theo sự ủy quyền của chính quyền, chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Khi được pháp luật cho phép.

– Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong và ngoài nhà trường; hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện “Chương trình cập nhật sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; triển khai, hướng dẫn các thực hiện công tác phổ biến giáo dục tại địa phương.

– Định kỳ cập nhật thông tin về giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo hàng năm mà phòng giáo dục địa phương trực thuộc công khai với Ủy ban nhân dân cấp huyện và phòng giáo dục và đào tạo theo quy định.

Qua bài viết Phòng GD&ĐT Tiếng Anh là gì, có thể thấy Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thực hiện các chức năng phòng của ngành Giáo dục và Phòng Đào tạo. Năng lực quản lý giáo dục, với ba cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Mọi thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin vui lòng gọi đến hotline 1900 6557 để được tư vấn.

Đang xem: Tranthilan