Rủi ro kiểm soát (Control risk) là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro kiểm soát

Rủi ro kiểm soát
 • btv
 • Bài báo
 • Rủi ro kiểm soát (tiếng Anh: control risk) là sự tồn tại của những sai sót trọng yếu mà hệ thống kiểm soát nội bộ không thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

  Contents

  Kiểm soát rủi ro

  Định nghĩa

  rủi ro kiểm soát Tiếng Anh là rủi ro kiểm soát. rủi ro kiểm soát là rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính khi xét riêng hoặc xét riêng. Nhìn chung, hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ chưa ngăn chặn, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

  Xem thêm: Rủi ro kiểm soát

  Có thể hiểu theo cách dân dã:

  Rủi ro kiểm soát là sự tồn tại của các sai sót trọng yếu mà hệ thống kiểm soát nội bộ không thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

  CONTROL RISK

  Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro kiểm soát

  + Các loại giao dịch mới và phức tạp

  + Âm lượng và độ mạnh (nhiều hay ít, mạnh hay yếu).

  Đang xem: Hướng dẫn phối đồ theo phong cách vintage mới nhất 2022

  + Số lượng và chất lượng của hệ thống nhân sự tham gia quản trị trong doanh nghiệp.

  +Tính hiệu lực, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục kiểm soát và thủ tục kiểm soát của doanh nghiệp.

  +Tính khoa học, phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ như: bố trí đúng người, đúng việc, bố trí sử dụng tối ưu phương tiện, thiết bị kết hợp với con người, con người trong quá trình kiểm soát…

  Đánh giá rủi ro kiểm soát

  Đánh giá rủi ro kiểm soát thực chất là đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, có thể ngăn ngừa, phát hiện và xử lý một cách đáng tin cậy khi xảy ra gian lận và sai sót trọng yếu trong doanh nghiệp. hợp thời.

  Kiểm toán viên (ktv) có thể đánh giá một cơ sở dẫn liệu bctc là có rủi ro kiểm soát cao khi:

  + Hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ không đầy đủ và kém hiệu quả.

  + ktv không có đủ cơ sở để đánh giá tính đúng đắn, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

  Ngược lại, ktv có đầy đủ năng lực và có kế hoạch thử nghiệm các kiểm soát để khẳng định việc đánh giá rủi ro kiểm soát của mình. KTV có đủ bằng chứng và cơ sở để kết luận rằng hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp là hữu hiệu và hiệu quả. Tức là hệ thống có thể ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, sai sót lớn trong doanh nghiệp.

  Ý nghĩa của việc nghiên cứu rủi ro kiểm soát

  Tham khảo: 17 Cách chụp ảnh selfie tự sướng đẹp và ấn tượng nhất

  + Xem xét các yếu tố có thể dẫn đến sai sót trọng yếu.

  +Xác định phạm vi kiểm toán cần thiết đối với các sai sót trọng yếu có thể xảy ra đối với báo cáo tài chính.

  + Xác định, lựa chọn và xây dựng các thủ tục kiểm toán cơ bản phù hợp về phạm vi, quy mô và thời gian thực hiện các thủ tục kiểm toán.

  -Xem thêm

  Khóa học acca aa/f8 – kiểm toán (kiểm toán & đảm bảo)

  Quà bốn cuốn sổ tay 2019

  Lập tài liệu về phương hướng hoạt động và phạm vi kiểm toán nội bộ chiến lược công ty

  Tham khảo: &quotOVER&quot: Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh