Thế giới quan duy vật là gì? Có thuộc phạm trù triết học không?

Thế giới quan duy vật là gì? Thế giới quan duy vật tồn tại trong loại hình nghiên cứu khoa học nào? Thế giới quan duy vật tồn tại như thế nào? … Đây là câu hỏi nghiên cứu tương đối học thuật của nhiều người, Hieuluat sẽ giải thích và phân tích trong bài viết tiếp theo.

Xem thêm: Thế giới quan duy vật là gì

Thế giới quan duy vật là gì?

Thế giới quan được hiểu là tổng thể các quan điểm, hiểu biết và ý kiến ​​của con người về thế giới xung quanh và về bản thân họ. Theo quan điểm triết học, thế giới quan có thể được chia thành thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm. Mục đích của việc phân biệt hai trường phái nghiên cứu triết học này là để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi giữa vật chất và ý thức cái gì có trước, cái này quyết định sự tồn tại của cái kia.

Thế giới quan duy vật cho rằng vật chất tồn tại trước ý thức, vật chất quyết định ý thức chứ không thể tiêu diệt ý thức, mà sự tồn tại của vật chất không phụ thuộc vào ý thức. Thế giới quan duy tâm có quan điểm nghiên cứu ngược lại.

Hiểu theo nghĩa hẹp, thế giới quan vật chất là cách một người, một nhóm người hay một cộng đồng nhìn thế giới tự nhiên xung quanh mình, xét về địa vị, vai trò của mình. Đối với thế giới và từ đó, tác động trở lại hành động quyết định ý chí, nhận thức và biểu hiện.

Ví dụ đơn giản: Lửa có thể nấu chín thức ăn, trong quá trình tiến hóa con người đã hiểu rõ công dụng của lửa nên con người ghi nhớ, nhận thức được công dụng của lửa và vận dụng những điều mình biết vào nấu nướng hàng ngày.

Về bản chất, thế giới quan duy vật có thể hiểu đơn giản là khoa học nghiên cứu của triết học. Thế giới quan duy vật không phải là một ý tưởng, một lập luận hay một lĩnh vực cụ thể nào, mà là sự tổng hợp của tất cả các nghiên cứu khoa học có liên quan xung quanh con người.

Tham khảo: Múi giờ Anh là bao nhiêu? Bây giờ ở Anh là mấy giờ?

Phạm vi nghiên cứu của thế giới quan duy vật rất rộng, nghiên cứu toàn diện hành vi, tư tưởng, ý thức, quan điểm, lối sống con người, sự phát triển của con người, các giai đoạn văn minh nhân loại, lối sống, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, …những nghiên cứu này phải Lý giải được sự tồn tại của vật chất và thế giới xung quanh tác động, quyết định sự tồn tại của ý thức con người thông qua phương pháp luận (phương pháp nhận thức khoa học để khám phá và giải đáp các sự vật, hiện tượng).

Tóm lại, thế giới quan duy vật được hiểu là một nhánh nghiên cứu khoa học triết học, lấy bản chất tồn tại vật chất quyết định ý thức con người làm nguồn gốc, lấy phương pháp pháp luật làm phương pháp giải thích tồn tại của sự vật, hiện tượng. Sự tổng hợp các kết quả nghiên cứu này thể hiện một nhân sinh quan, một cách nhìn về vị trí và vai trò của con người trong thế giới xung quanh.

Thế giới quan duy vật có ý nghĩa như thế nào đối với con người?

Thế giới quan duy vật có vai trò hết sức quan trọng đối với con người, đồng hành cùng sự tồn tại và phát triển của con người. Một số ý nghĩa nổi bật của thế giới quan duy vật đối với xã hội loài người như sau:

Một là, Thế giới quan duy vật hiện sinh là sự biểu hiện tồn tại của con người: thế giới quan duy vật là sự phản ánh những nhận thức, tri thức, quan điểm về đời sống con người, do đó, thế giới quan duy vật là một phương thức thể hiện sự tồn tại của con người.

Đang xem: Thủ đô của nước Mỹ tên là Washington D.c hay New York?

Thứ hai, thế giới quan duy vật giúp con người có nhận thức khoa học về thế giới xung quanh. Thế giới quan duy vật là sự nhận thức thế giới của con người dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học nên đó là những tri thức đúng đắn, chính xác.

Thứ ba là thế giới quan duy vật chủ yếu thúc đẩy khoa học phát triển. Dựa trên tiền đề cốt lõi là sự xuất hiện của vật chất quyết định ý thức của con người, khoa học tiếp tục phát triển những bước tiến mới và vai trò của nó đối với đời sống xã hội ngày càng rõ ràng.

Thứ tư, Thế giới quan duy vật phản ánh sự tiến bộ của xã hội loài người: Thế giới quan duy vật phản ánh trình độ hiểu biết, khả năng tư duy, khả năng tiếp cận, phân tích, luận giải và cải tạo thế giới của con người. Theo các giai đoạn phát triển khác nhau của con người, thế giới quan duy vật của con người cũng thay đổi theo chiều sâu nhận thức, hiểu biết về sự vật, hiện tượng.

Thứ năm, Thế giới quan duy vật là động lực thúc đẩy quá trình tự tu dưỡng và tìm hiểu của con người: khát vọng hiểu biết thế giới xung quanh của con người là vô tận. Vì vậy, thế giới quan duy vật nhằm làm chất xúc tác thôi thúc con người không ngừng học tập, trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng và phẩm chất để không ngừng nâng cao hiểu biết của mình về con người, cuộc sống và sự vật xung quanh.

Vì vậy, thế giới quan duy vật có ý nghĩa to lớn đối với con người. Một thế giới quan duy vật hiện sinh tiêu biểu cho sự tồn tại của con người.

Trên đây là phần giải đáp về Thế giới quan duy vật là gì, nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Tham khảo: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (QM.9000)