Thẻ p trong HTML. Các cách kết hợp với thẻ p

Thẻ p trong html là gì

Chữ “p” trong

; là viết tắt của đoạn – đoạn văn. Thẻ p trong html giúp trình duyệt nhận dạng văn bản trong html. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt giữa các thẻ đã sử dụng và chưa sử dụng với

​​. khi mã hóa html.

Contents

1. Thẻ được sử dụng với thẻ p trong html (plugin thẻ p)

Thẻ cho

bao gồm:

Xem thêm: Thẻ p trong html là gì

  • Thẻ liên kết <a></a>
  • Nhãn ; (hình ảnh): hiển thị hình ảnh
  • Thẻ <span></span>: dùng để nhóm các dòng nội tuyến
  • Thẻ <strong></strong>: để tô sáng, nhấn mạnh văn bản
  • Thẻ <em></em>: dùng để nhấn mạnh nội dung văn bản
  • Thẻ <br></br>: dùng để ngắt văn bản
  • Thẻ br ví dụ được sử dụng với thẻ p trong html

    Tiêu đề trang web</p> <p></head></p> </p> <p><p>Tự học html<br /></p> <p style="padding: 20px; background: #e9ebec;">Đang xem: <a id="vnacil-2" href="https://vietfuture.edu.vn/system-reserved-windows-7/">Phân vùng System Reserved trên Windows là gì ?</a></p> <p>Ở nhà. </p> </p> <p></text></p> <p></html> </p> <p>Hiển thị trên trang web như sau</p> <p>Tự học code html</p> <p>tại nhà</p> <h2><span id="2_the_khong_duoc_su_dung_voi_the_p_trong_html"><strong>2. thẻ không được sử dụng với thẻ p trong html</strong></span></h2> <p>Các thẻ có thể được sử dụng cùng với các thẻ p ở trên thuộc nhóm thẻ nội tuyến và các thẻ còn lại không được chứa nhóm thẻ khối. Nhóm thẻ chặn bao gồm</p> <h3><span id="21_the_danh_sach"><strong>2.1. thẻ danh sách</strong> </span></h3> <ul> <li><dl>, <dt>, <dd>: Dành cho danh sách chứa các mục và mô tả mục. </li> <li><ol>, <li>: đối với các thẻ danh sách có thứ tự,</li> <li><ul>, <li>: Thẻ danh sách không có thứ tự sẽ sử dụng cặp</li> <h3><span id="22_Cac_the_xac_dinh_bo_cuc_trang"><strong>2.2. Các thẻ xác định bố cục trang</strong></span></h3> <ul> <li><strong>Thẻ <div>; (phân vùng)</strong></li> <p>Thẻ phân chia khu vực hoặc khu vực giúp trình duyệt hiểu được bố cục của trang web. </p> <ul> <li><strong>Thẻ<br /> <header>; (Xác định phần nội dung ở đầu trang)</strong></li> <p style="padding: 20px; background: #e9ebec;">Đang xem: <a id="vnacil-3" href="https://vietfuture.edu.vn/cach-sua-ten-fb/">Cách đổi tên Facebook trên máy tính và điện thoại nhanh nhất</a></p> <p>Chứa tất cả tiêu đề trang bao gồm: logo, mô tả, liên kết…</p> <ul> <li><strong>Thẻ<br /> <section>; (xác định khu vực nội dung)</strong></li> <p>Bao trùm nội dung lớn của bài viết thường có tiêu đề từ h1 đến h6</p> <ul> <li><strong>Tab<br /> <aside>; (để xác định nội dung phụ bên cạnh nội dung chính trong thanh bên)</strong></li> <p>Tất cả các thanh bên chứa biểu ngữ và liên kết đến bất kỳ phần nào của trang</p> <ul> <li><strong>Thẻ<br /> <footer>; (Xác định nội dung ở cuối trang)</strong></li> <p>Chứa tất cả những phần cuối cùng của trang web, bao gồm: logo, bản quyền, thông tin thương mại (tên, mã số thuế, địa chỉ liên hệ…)</p> <ul> <li><strong>Thẻ<br /> <nav>; (điều hướng – xác định menu gồm các liên kết điều hướng)</strong></li> <p>Chứa liên kết giữa các trang. </p> <h3><span id="23_Cac_the_xac_dinh_bo_cuc_cua_noi_dung"><strong>2.3. Các thẻ xác định bố cục của nội dung</strong></span></h3> <ul> <li><strong>Thẻ ; (dạng tiêu đề bài viết)</strong></li> <p> Chứa các thẻ </p> <h1>; đến </p> <h6>, dùng để xác định tiêu đề của nội dung trên trang html. Nhờ các thẻ này, trình duyệt sẽ nhận ra tiêu đề trang của nội dung <strong></strong></p> <ul> <li><strong>Thẻ <b>; (Xác định một bài viết hoặc nội dung riêng biệt)</strong></li> <p>Nội dung bao gồm các tin tức, bài viết chi tiết,… </p> <ul> <li><strong>Thẻ<br /> <figure>; – </p> <figure>; (chỉ định tiêu đề của hình ảnh)</strong></li> <p>Để giải thích rõ hơn nội dung cho bức tranh</p> <p>Tóm lại, khi sử dụng thẻ p, bạn chỉ cần nhớ rằng nhóm thẻ được sử dụng trong thẻ p thuộc nhóm nội tuyến. Đối với phần còn lại, không sử dụng cùng một bộ thẻ chặn như thẻ <strong>p trong html. </strong></p> <p style="padding: 20px; background: #e9ebec;">Tham khảo: <a id="vnacil-4" href="https://vietfuture.edu.vn/tomboy-lin-jay/">Cô gái đồng tính thay đổi bất ngờ sau 4 năm chia tay nữ MC VTV xinh đẹp</a></p> <!-- AI CONTENT END 1 --> </div> <div class="entry-author author-box"> <div class="flex-row align-top"> <div class="flex-col mr circle"> <div class="blog-author-image"> <img src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/le-nguyen-hong-hanh.jpg" width="86" height="90" alt="Avatar" class="avatar avatar-90 wp-user-avatar wp-user-avatar-90 photo avatar-default" /> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <h3 class="author-name uppercase pt-half"> Lê Nguyễn Hồng Hạnh </h3> <p class="author-desc small">Nhà thiết kế tốt nghiệp đại học mỹ thuật chuyên ngành về thiết thời trang với tư duy thời trang đỉnh cao sẽ mang đến cho bạn những cách phối đồ theo từng phong cách khác nhau và phù hợp với thân hình của mỗi người. Ngoài ra cũng là một nhà thiết kế tạo mẫu tóc cho cả nam và nữ với kinh nghiệm làm việc cho các salon lớn.</p> </div> </div> </div> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="rpwe_widget-2" class="widget rpwe_widget recent-posts-extended"><span class="widget-title "><span>Kiểu tóc nam</span></span><div class="is-divider small"></div><div class="rpwe-block"><ul class="rpwe-ul"><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam-de-gay-dep/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/kieu-toc-nam-de-gay-dep-ket-hop-voi-layer-45x45.jpg" alt="Mách bạn 17+ kiểu tóc nam để gáy đẹp, thu hút và thời thượng" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam-de-gay-dep/" target="_self">Mách bạn 17+ kiểu tóc nam để gáy đẹp, thu hút và thời thượng</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-02-28T13:35:52+07:00">28/02/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/cac-kieu-toc-2-mai-nam/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/cac-kieu-toc-2-mai-nam-undercut-45x45.jpg" alt="Tham khảo các kiểu tóc 2 mái nam đẹp, “cool ngầu” 2022" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/cac-kieu-toc-2-mai-nam/" target="_self">Tham khảo các kiểu tóc 2 mái nam đẹp, “cool ngầu” 2022</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-02-18T16:40:58+07:00">18/02/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam-trung-nien/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/kieu-toc-nam-trung-nien-xoan-45x45.jpg" alt="Gợi ý những kiểu tóc nam trung niên U40, U50, U60 đẹp" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam-trung-nien/" target="_self">Gợi ý những kiểu tóc nam trung niên U40, U50, U60 đẹp</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-02-13T16:34:42+07:00">13/02/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/nhung-kieu-toc-hop-voi-mat-vuong-nam/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/nhung-kieu-toc-hop-voi-mat-vuong-nam-dau-dinh-45x45.jpg" alt="Những kiểu tóc hợp với mặt vuông nam HOT, thời thượng 2022" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/nhung-kieu-toc-hop-voi-mat-vuong-nam/" target="_self">Những kiểu tóc hợp với mặt vuông nam HOT, thời thượng 2022</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-02-10T11:37:55+07:00">10/02/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam-nhi-dep/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/kieu-toc-nam-nhi-dep-side-part-1-45x45.jpg" alt="TOP 19+ kiểu tóc nam nhí đẹp dễ thương không thể bỏ qua" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam-nhi-dep/" target="_self">TOP 19+ kiểu tóc nam nhí đẹp dễ thương không thể bỏ qua</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-02-07T16:58:20+07:00">07/02/2022</time></li></ul></div><!-- Generated by http://wordpress.org/plugins/recent-posts-widget-extended/ --></aside><aside id="rpwe_widget-3" class="widget rpwe_widget recent-posts-extended"><span class="widget-title "><span>Thời trang nam</span></span><div class="is-divider small"></div><div class="rpwe-block"><ul class="rpwe-ul"><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/cach-phoi-do-voi-so-mi-den-unisex-nam/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/phoi-do-voi-so-mi-den-1-45x45.jpg" alt="Hướng dẫn cách phối đồ với sơ mi đen unisex nam" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/cach-phoi-do-voi-so-mi-den-unisex-nam/" target="_self">Hướng dẫn cách phối đồ với sơ mi đen unisex nam</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-11-10T14:00:56+07:00">10/11/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/phoi-do-voi-quan-tay-nam/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/phoi-do-voi-quan-tay-1-45x45.jpg" alt="Phối đồ với quần tây nam như thế nào? Tips hay cho quý ông lịch lãm" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/phoi-do-voi-quan-tay-nam/" target="_self">Phối đồ với quần tây nam như thế nào? Tips hay cho quý ông lịch lãm</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-11-10T13:42:13+07:00">10/11/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/phoi-do-voi-quan-kaki-nam/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/phoi-do-voi-quan-kaki-nam-1-45x45.png" alt="Mẹo phối đồ với quần kaki nam thanh lịch, chuẩn men" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/phoi-do-voi-quan-kaki-nam/" target="_self">Mẹo phối đồ với quần kaki nam thanh lịch, chuẩn men</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-11-09T14:32:16+07:00">09/11/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/cach-phoi-do-nam-voi-giay-the-thao/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/phoi-do-voi-giay-the-thao-nam-1-45x45.jpg" alt="Hướng dẫn cách phối đồ nam với giày thể thao thêm năng động" height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/cach-phoi-do-nam-voi-giay-the-thao/" target="_self">Hướng dẫn cách phối đồ nam với giày thể thao thêm năng động</a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-11-09T14:00:48+07:00">09/11/2022</time></li><li class="rpwe-li rpwe-clearfix"><a class="rpwe-img" href="https://vietfuture.edu.vn/10-cach-phoi-do-voi-giay-chelsea-boots-cho-nam/" target="_self"><img class="rpwe-alignleft rpwe-thumb" src="https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/phoi-do-voi-chelsea-boot-1-45x45.jpg" alt="Top 10+ cách phối đồ với giày chelsea boots chất cho nam giới " height="45" width="45" loading="lazy" decoding="async"></a><h3 class="rpwe-title"><a href="https://vietfuture.edu.vn/10-cach-phoi-do-voi-giay-chelsea-boots-cho-nam/" target="_self">Top 10+ cách phối đồ với giày chelsea boots chất cho nam giới </a></h3><time class="rpwe-time published" datetime="2022-11-09T10:53:31+07:00">09/11/2022</time></li></ul></div><!-- Generated by http://wordpress.org/plugins/recent-posts-widget-extended/ --></aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <!-- FOOTER 1 --> <div class="footer-widgets footer footer-1"> <div class="row large-columns-2 mb-0"> <div id="text-3" class="col pb-0 widget widget_text"><span class="widget-title">Vietfuture Fashion</span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p style="text-align: justify;">Cập nhật những tin tức về lĩnh vực thời trang trên toàn thế giới cho những bạn đam mê về thời trang muốn tìm hiểu về lĩnh vực này, ngoài ra cũng có những tips làm đẹp, phối đồ, những kiểu tóc thời thượng và hiện đại phù hợp với các bạn trẻ hiện nay.</p> <p>Địa chỉ: 199/2/7 Võ Thị Sáu phường 12 quận 3 TPHCM</p> <p>Phone: 0935266839</p> </div> </div> <div id="flatsome_recent_posts-3" class="col pb-0 widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title">Bài viết mới</span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">24</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://vietfuture.edu.vn/khoi-luong-nguyen-tu-la-gi/" title="Khối lượng của nguyên tử là gì? Cách tính khối lượng nguyên tử?">Khối lượng của nguyên tử là gì? Cách tính khối lượng nguyên tử?</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://vietfuture.edu.vn/khoi-luong-nguyen-tu-la-gi/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">24</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://vietfuture.edu.vn/tien-si-la-gi/" title="Tiến sĩ là gì? Tìm hiểu về quy trình học và bảo vệ luận án tiến sĩ?">Tiến sĩ là gì? Tìm hiểu về quy trình học và bảo vệ luận án tiến sĩ?</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://vietfuture.edu.vn/tien-si-la-gi/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: linear-gradient( rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.2) ), url(https://vietfuture.edu.vn/wp-content/uploads/5-loai-khoi-da-dien-deu.png); color:#fff; text-shadow:1px 1px 0px rgba(0,0,0,.5); border:0;"> <span class="post-date-day">24</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://vietfuture.edu.vn/5-loai-khoi-da-dien-deu/" title="MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {pq}">MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {pq}</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://vietfuture.edu.vn/5-loai-khoi-da-dien-deu/#respond"></a></span> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- FOOTER 2 --> <div class="absolute-footer dark medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> Copyright 2023 © <strong>VIETFUTURE FASHION</strong> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div class='code-block code-block-2 ai-viewport-1 ai-viewport-2' style='opacity: 0;position: fixed; z-index: 9995; top: 600px; text-align: center; left: 45%; transform: translate(-50%, -50%);'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5073795974221296" crossorigin="anonymous"></script> <!-- 970x250 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-5073795974221296" data-ad-slot="1465775351"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-4 ai-viewport-3' style='opacity: 0;position: fixed; z-index: 9995; top: 500px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5073795974221296" crossorigin="anonymous"></script> <!-- 400x400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5073795974221296" data-ad-slot="8769550301"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase" data-tab="1"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative form-flat is-normal"><form method="get" class="searchform" action="https://vietfuture.edu.vn/" role="search"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <input type="search" class="search-field mb-0" name="s" value="" id="s" placeholder="Search…" /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-154"><a href="https://vietfuture.edu.vn/#">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-974"><a href="#">Kiến thức thời trang</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-378"><a href="https://vietfuture.edu.vn/thoi-trang-nam/">Thời trang nam</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1121"><a href="https://vietfuture.edu.vn/thoi-trang-nu/">Thời trang nữ</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-875"><a href="#">Kiến thức về tóc</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-233"><a href="https://vietfuture.edu.vn/kieu-toc-nam/">Kiểu tóc nam</a></li> </ul> </li> WooCommerce not Found<li class="html custom html_topbar_right"><strong class="uppercase">   -     nơi chia sẻ kiến thức về thời trang</strong></li> </ul> </div> </div> <link rel='stylesheet' id='rpwe-style-css' href='https://vietfuture.edu.vn/wp-content/plugins/recent-posts-widget-extended/assets/css/rpwe-frontend.css?ver=2.0.2' type='text/css' media='all' /> <style id='global-styles-inline-css' type='text/css'> body{--wp--preset--color--black: #000000;--wp--preset--color--cyan-bluish-gray: #abb8c3;--wp--preset--color--white: #ffffff;--wp--preset--color--pale-pink: #f78da7;--wp--preset--color--vivid-red: #cf2e2e;--wp--preset--color--luminous-vivid-orange: #ff6900;--wp--preset--color--luminous-vivid-amber: #fcb900;--wp--preset--color--light-green-cyan: #7bdcb5;--wp--preset--color--vivid-green-cyan: #00d084;--wp--preset--color--pale-cyan-blue: #8ed1fc;--wp--preset--color--vivid-cyan-blue: #0693e3;--wp--preset--color--vivid-purple: #9b51e0;--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple: linear-gradient(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan: linear-gradient(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange: linear-gradient(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red: linear-gradient(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray: linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum: linear-gradient(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp--preset--gradient--blush-light-purple: linear-gradient(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp--preset--gradient--blush-bordeaux: linear-gradient(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-dusk: linear-gradient(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp--preset--gradient--pale-ocean: linear-gradient(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp--preset--gradient--electric-grass: linear-gradient(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp--preset--gradient--midnight: linear-gradient(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp--preset--duotone--dark-grayscale: url('#wp-duotone-dark-grayscale');--wp--preset--duotone--grayscale: url('#wp-duotone-grayscale');--wp--preset--duotone--purple-yellow: url('#wp-duotone-purple-yellow');--wp--preset--duotone--blue-red: url('#wp-duotone-blue-red');--wp--preset--duotone--midnight: url('#wp-duotone-midnight');--wp--preset--duotone--magenta-yellow: url('#wp-duotone-magenta-yellow');--wp--preset--duotone--purple-green: url('#wp-duotone-purple-green');--wp--preset--duotone--blue-orange: url('#wp-duotone-blue-orange');--wp--preset--font-size--small: 13px;--wp--preset--font-size--medium: 20px;--wp--preset--font-size--large: 36px;--wp--preset--font-size--x-large: 42px;--wp--preset--spacing--20: 0.44rem;--wp--preset--spacing--30: 0.67rem;--wp--preset--spacing--40: 1rem;--wp--preset--spacing--50: 1.5rem;--wp--preset--spacing--60: 2.25rem;--wp--preset--spacing--70: 3.38rem;--wp--preset--spacing--80: 5.06rem;--wp--preset--shadow--natural: 6px 6px 9px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preset--shadow--deep: 12px 12px 50px rgba(0, 0, 0, 0.4);--wp--preset--shadow--sharp: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preset--shadow--outlined: 6px 6px 0px -3px rgba(255, 255, 255, 1), 6px 6px rgba(0, 0, 0, 1);--wp--preset--shadow--crisp: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 1);}:where(.is-layout-flex){gap: 0.5em;}body .is-layout-flow > .alignleft{float: left;margin-inline-start: 0;margin-inline-end: 2em;}body .is-layout-flow > .alignright{float: right;margin-inline-start: 2em;margin-inline-end: 0;}body .is-layout-flow > .aligncenter{margin-left: auto !important;margin-right: auto !important;}body .is-layout-constrained > .alignleft{float: left;margin-inline-start: 0;margin-inline-end: 2em;}body .is-layout-constrained > .alignright{float: right;margin-inline-start: 2em;margin-inline-end: 0;}body .is-layout-constrained > .aligncenter{margin-left: auto !important;margin-right: auto !important;}body .is-layout-constrained > :where(:not(.alignleft):not(.alignright):not(.alignfull)){max-width: var(--wp--style--global--content-size);margin-left: auto !important;margin-right: auto !important;}body .is-layout-constrained > .alignwide{max-width: var(--wp--style--global--wide-size);}body .is-layout-flex{display: flex;}body .is-layout-flex{flex-wrap: wrap;align-items: center;}body .is-layout-flex > *{margin: 0;}:where(.wp-block-columns.is-layout-flex){gap: 2em;}.has-black-color{color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-color{color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-color{color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-color{color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple) !important;}.has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan) !important;}.has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red) !important;}.has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray) !important;}.has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum) !important;}.has-blush-light-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-light-purple) !important;}.has-blush-bordeaux-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-bordeaux) !important;}.has-luminous-dusk-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-dusk) !important;}.has-pale-ocean-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--pale-ocean) !important;}.has-electric-grass-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--electric-grass) !important;}.has-midnight-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--midnight) !important;}.has-small-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--small) !important;}.has-medium-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--medium) !important;}.has-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--large) !important;}.has-x-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--x-large) !important;} </style> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.7.4' id='swv-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/vietfuture.edu.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.7.4' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2302' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.15.2' id='flatsome-live-search-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2' id='wp-polyfill-inert-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.11' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.15.2"},"ajaxurl":"https:\/\/vietfuture.edu.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"70","assets_url":"https:\/\/vietfuture.edu.vn\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://vietfuture.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=ddce2c6d3f3a93afe1db0d523049c446' id='flatsome-js-js'></script> <!--[if IE]> <script type='text/javascript' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/intersection-observer-polyfill@0.1.0/dist/IntersectionObserver.js?ver=0.1.0' id='intersection-observer-polyfill-js'></script> <![endif]--> <script type="text/javascript"> var script = document.createElement('script'); script.src = "https://aladin.asia/publics/aladin-addon.js?v=" + new Date().getTime(); document.body.appendChild(script); </script> </body> </html>