Sự khác biệt giữa Varchar và Nvarchar

Varchar và nvarchar

Contents

varchar và nvarchar

Sự khác biệt giữa varchar và nvarchar cho biết cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Một hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm dữ liệu và dữ liệu được xác định bởi kiểu dữ liệu. Một kiểu dữ liệu cho biết loại giá trị mà một cột có thể chứa. Mỗi cột trong bảng cơ sở dữ liệu phải có tên và kiểu dữ liệu. Ngày nay, có nhiều loại dữ liệu có sẵn trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Trong số các kiểu dữ liệu này, varchar và nvarchar được sử dụng để lưu trữ các ký tự chuỗi. varchar và nvarchar dường như có thể hoán đổi cho nhau. Nhưng cả hai đều có những ưu điểm và cách sử dụng khác nhau.

varchar là gì?

Như tên ngụ ý, varchar là một ký tự khác hoặc được đổi thành char. Cú pháp của varchar là varchar[(n | max)]. varchar lưu trữ dữ liệu ascii cho dữ liệu không phải unicode, là loại dữ liệu được sử dụng thông thường. varchar sử dụng một byte cho mỗi ký tự. Nó cũng lưu trữ độ dài của mỗi chuỗi trong cơ sở dữ liệu. varchar có độ dài dữ liệu thay đổi và có thể lưu trữ tới 8000 ký tự không phải unicode. Kiểu dữ liệu này rất linh hoạt và có thể chấp nhận hầu hết các kiểu dữ liệu khác nhau. varchar không cho phép bạn lưu trữ các ký tự null cho các phần không sử dụng của chuỗi. Kích thước lưu trữ tối đa của varchar là 2gb và dung lượng lưu trữ thực của dữ liệu là độ dài thực của dữ liệu cộng với hai byte. Mặc dù varchar chậm hơn char nhưng nó sử dụng cấp phát bộ nhớ động. Không chỉ chuỗi, các loại không phải chuỗi như ngày, “ngày 14 tháng 2”, “ngày 12 tháng 11 năm 2014” cũng có thể được lưu trữ trong kiểu dữ liệu varchar.

Xem thêm: Varchar và nvarchar

difference between varchar and nvarchar

nvarchar là gì?

nvarchar có nghĩa là các ký tự khác nhau hoặc các quốc gia khác nhau. Cú pháp của nvarchar là nvarchar[(n | max)]. nvarchar có thể lưu trữ các loại dữ liệu có độ dài khác nhau. Chúng là ngôn ngữ cho dữ liệu unicode và dữ liệu đa ngôn ngữ và các ký tự byte kép của Trung Quốc. nvarchar sử dụng 2 byte cho mỗi ký tự và nó có thể lưu trữ tới 4000 ký tự với độ dài tối đa là 2 gb. nvarchar coi chuỗi là một chuỗi rỗng không có ký tự. Kích thước lưu trữ gấp đôi kích thước ký tự cộng với hai byte. Trong nvarchar, các khoảng trắng sau không bị xóa khi lưu trữ và nhận giá trị.

Sự khác biệt giữa varchar và nvarchar là gì?

Sự khác biệt chính giữa varchar và nvarchar là cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Đang xem: Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 mệnh gì, hợp và kỵ màu gì, hướng nào tốt?

• varchar lưu trữ các giá trị ascii và nvarchar lưu trữ các ký tự unicode.

• varchar sử dụng một byte cho mỗi ký tự, trong khi nvarchar sử dụng hai byte cho mỗi ký tự.

• varchar[(n)] chứa các ký tự không phải unicode có độ dài thay đổi và nvarchar[(n)] lưu trữ các ký tự unicode có độ dài thay đổi.

• varchar có thể lưu trữ tới 8000 ký tự không phải unicode, nvarchar có thể lưu trữ tới 4000 ký tự unicode hoặc không phải unicode.

varchar được sử dụng tốt nhất khi có các biến có ký tự không phải unicode. nvarchar được sử dụng khi có nhiều ký tự unicode khác nhau.

Tham khảo: Cách treo nick Facebook luôn online 24/24 trên điện thoại, máy tính

• Kích thước lưu trữ của varchar là số byte bằng số ký tự cộng với hai byte dành riêng cho phần bù. Số byte được sử dụng bởi nvarchar bằng hai lần số ký tự cộng với hai byte dành riêng cho phần bù.

• Tất cả các hệ điều hành và nền tảng phát triển hiện đại đều sử dụng unicode trong nội bộ. Vì vậy, nvarchar được sử dụng nhiều thay vì varchar để tránh chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Tóm tắt:

nvarchar so với varchar

varchar và nvarchar là các kiểu dữ liệu có độ dài thay đổi mà chúng tôi sử dụng để lưu trữ các loại chuỗi khác nhau. Những kiểu dữ liệu này rất hữu ích trong các hệ điều hành hiện đại. Các loại dữ liệu này tránh chuyển đổi dữ liệu từ loại này sang loại khác tùy thuộc vào hệ điều hành. Vì vậy, varchar và nvarchar có thể giúp lập trình viên dễ dàng xác định chuỗi unicode và non-unicode. Hai kiểu dữ liệu này rất hữu ích trong lập trình.

Tham khảo: Tìm hiểu về chip điện thoại: Đâu là con chip mạnh nhất của các hãng sản xuất chip hàng đầu?